Baza zanimanja

Koordinator/ka za ljudska prava

Zadaci su sledeći:
Zadatak 1: Koordinira i nadgleda aktivnosti jedinice i njenih službenika, u koordinaciji sa drugim Jedinicama za Ljudska prava i Kabinetom Premijera zajedno sa Kancelarijom Premijera,

Zadatak 2: Osigurava efektivnu organizaciju i funkciju ove jedinice, planiranjem njenog rada,

Zadatak 3: Izrađuje nacrt strategije i plan akcije jedinice koji uključuje aktivnosti izgradnje kapaciteta, određuje potrebni godišnji budžet, i ustanovljava potrebe spoljne podrške i savetodovanja;

Zadatak 4: Monitoriše i nadzire aktivnosti odseka u Ministarstvu u vezi implementacije standarda ljudskih prava primenljivih u Srbiji;

Zadatak 5: Daje predloge i komente u vezi nacrta svih zakona, projektima, administrativnih instrukcija direktiva i strategija prihvaćenih od strane Ministarstva u vezi Ljudskih Prava,

Zadatak 6: Učestvuje u grupama na inter-ministarkom nivou rada ,u sferi Ljudskih Prava,

Zadatak 7: Monitoriše, procenjuje i promoviše, u kooperaciji sa drugim relevantnim odsecima u Ministarstvu, implementaciju zakona koji su prihvaćeni od strane Vlade;

Zadatak 8: Sarađuje sa Ombusperson Institutom u cilju da nadzire iplementaciju njegovih predloga u vezi Ministarstva;

Zadatak 9: Provodi, u saradnji sa drugim relevantnim odsecima u Ministarstvu treninge kampanje za povećanje svesti promociju prava manjina kao i u celosti Ljudskih Prava;

Zadatak 10: Kad god je potrebno učestvuje u aktivnostima Ministarstva u saradnji sa opštinskim strukturama i NVO-ima u vezi zaštite i promocije ljudskih prava;

Zadatak 11: Učestvuje na regularne sastanke Koordinatora Jedinica za Ljudska Prava koji su organizovani od strane Kabineta Premijera;

Zadatak 12: Priprema i predaje regularne izveštaje Kabinetu Premijera u vezi monitorisanja ljudskih Prava u sferi gde Ministarstvo nije ispunilo mandat,

Zadatak 13: Savetuje Generalnog Sekretara a po potrebama Ministra i Zamenike – Ministra, o pitanjima ljudskih prava.

Zadatak 14: Da daje svoj doprinos u izveštavanju odgovornog tela o odredbama međunarodnih ljudskih prava koje važe u Srbiji. Ogovorno telo je odbor nezavisnih stručnjaka, koji prati sporovođenje međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i daje preporuke za veće poštovanje konvencija od strane vlade.
Institucijma na centralnom (državnom) nivou, kao što su ministarstva i agencije; institucije i odeljenja na lokalnom nivou
Gimnazija, Društveno-humanistički smer
Master studije o ljudskim pravima, seminari i škole o međunarodno garantovanim ljudskim pravima, stručne konferencije, edukacije o monitoringu i evaluaciji poštovanja ljudskih prava od strane države itd.

do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Savesnost, odgovoronost
Rad ovog stručnog profila uključuje rad u okviru oblasti koja je u skladu sa osnovnim humanističkim vrednostima i načelima. Postoji mogućnost da se pomogne drugim.
Često nerazvijena svest šire sredine za pitanja poput ravnopravnosti, jednakosti i pravednosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.