Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Medicinski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.mf.uns.ac.rsStudijski programi

Osnovne akademske studije zdravstvene nege

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 102

Visina školarine: 88000 RSD

Ostale informacije

60 studenata se finansira iz budžeta, a 42 plaća školarinu.

Integrisane akademske studije farmacije

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 108

Visina školarine: 160000 RSD

Ostale informacije

65 studenata se finansira iz budžeta, a 43 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji od test-pitanja iz sledećih predmeta:

  • Hemija i
  • Matematika
  • ili Hemija i biologija

Integrisane akademske studije medicine

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 212

Visina školarine: 130000 RSD

Ostale informacije

180 studenata se upisuje na teret budžeta, a 32 studenata plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji od test-pitanja iz sledećih predmeta:

  • Hemija
  • Biologija

Integrisane studije medicine na engleskom jeziku

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 6500 RSD

Ostale informacije

Svi studenti su samofinansirajući
Školarina iznosi 6500 evra.

Integrisane akademske studije dentalne medicine

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 52

Visina školarine: 160000 RSD

Ostale informacije

45 studenata se upisuje na teret budžeta, a 7 studenata plaća školarinu.

Integrisane akademske studije dentalne medicine na engleskom jeziku

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 70

Visina školarine: 6500 RSD

Ostale informacije

Svi studenti su samofinansirajući
Školarina iznosi 6500 evra.
Prijemni ispit se sastoji od test-pitanja iz sledećih predmeta:

  • Hemija
  • Biologija

Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 45

Visina školarine: 88000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Osnovne strukovne studije radiološke tehnologije

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 45

Visina školarine: 88000 RSD

Ostale informacije

35 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 72

Visina školarine: 88000 RSD

Ostale informacije

  • Modul LOGOPEDIJA - 35 studenata je na budžetu dok se 3 studenata finansira samostalno.
  • Modul VIŠESTRUKA OMETENOST - 25 studenata je na budžetu, dok se 9 studenata smostalno finansira.