Baza zanimanja

Saradnik/ca za klinička ispitivanja (Clinical Research Associate - CRA)

Organizacija i koordinacija sprovođenja kliničkog ispitivanja - kontakti sa lekarima-istraživačima, sponzorom, regulatornim telima (Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja). Prikupljanje neophodne dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje studije regulatornim telima; odlazak u bolnicu radi provere načina vođenja studije, rezultata studije i pridržavanja studijskog tima propisanog protokola. Tokom posla se stalno koristi engleski jezik jer su sponzori istraživanja inostrane kompanije.
Ugovorna istraživačka organizacija (Contract Research Organization - CRO), privatne klinike, farmaceutske kuće...
Svaki CRA mora da prođe dodatnu obuku koju u najvećem broju slučajeva organizuje poslodavac. Postoje i obuke za CRA-ove koje se organizuju za nezaposlene kadrove.
Farmaceut u apoteci, lekar opšte prakse, saradnik u farmaceutskoj kompaniji ili veledrogeriji, administrativni asistent za klinička ispitivanja.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
Kontakt sa najnovijim dostignućima u struci, velika potražnja za iskusnim CRA. Učestvovanje u procesu stvaranja novog leka i na taj način davanje doprinosa u poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa različitim bolestima. Ovo zanimanje je trenutno deficitarno, odnosno, postoji potreba za zapošljavanjem saradnika za klinička ispitivanja.
Puno papirologije, rad pod pritiskom zbog rokova. Obavljanje i završavanje posla CRA-a u glavnom zavisi od istraživačkog tima u bolnici, kao i od regulatornih tela, a ne samo od nas samih. Saradnja sa lekarima ume da bude veoma naporna, kao i saradnja sa administrativnim službama.
Klinička istraživanja su naučne studije o efektima, rizicima, efektima i koristima medicinskih proizvoda. Istraživanja trebaju biti sprovedena pre nego što proizvod dospe do bolnica ili na police apoteka. Ona obuhvataju razne faze, a uključuju: istraživanja za zdrave ljude, za bolesne pacijente, studije koje se sprovode nakon lansiranja novog proizvoda radi sigurnosti i praćenja nuspojava tokom masovnog korišćenja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.