Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Medicinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.mfub.bg.ac.rs/


Korisne informacije

Prijemni ispit
Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz:

  • Hemije i
  • Biologije
Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom.

Pravo upisa ima kandidat koji je postigao najmanje 31 bod na prijemnom ispitu i nalazi se u okviru odobrenog broja za upis kandidata.


Studijski programi

Integrisane akademske studije Medicina, na srpskom jeziku

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 500

Visina školarine: 121600 RSD

Ostale informacije

Na budžet se upisuje 460 studenata, njih 40 plaća školarinu,
Visina školarine za studije na engleskom jeziku iznosi 8.000,00 evra i može se platiti u 2 rate, u jednakim iznosima od 4.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Osnovne akademske studije sestrinstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 121600 RSD

Ostale informacije

10 studenata se finansira iz budžeta RS, dok 20 studenata plaća školarinu.