Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Medicinski fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.mfub.bg.ac.rs/Studijski programi

Medicina

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 500

Visina školarine: 126600 RSD

Ostale informacije

Na budžet se upisuje 460 studenata, njih 40 plaća školarinu, a predviđeno je i 60 samofinansirajućih studenata za studije na engleskom jeziku i 30 studenata po posebnim međunarodnim ugovorima
Prijemni ispit
Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz:

  • Hemije i
  • Biologije
Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom.

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine (podnosi se lekarsko uverenje o sposobnosti za studije medicine). Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazija, srednja medicinska škola, škola veterinarskog usmerenja i ostale škole iz oblasti zdravstva.
Za studije na engleskom jeziku uslov je i znanje engleskog jezika. Školarina za studije na engleskom jeziku iznosi 7000 $.

Osnovne akademske studije sestrinstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 48

Visina školarine: 121600 RSD

Ostale informacije


10 studenata se upisuju na budžet, a 38 su samofinansirajući.
Prijemni ispit
Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz:

  • Hemije i
  • Biologije
Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom.