Baza zanimanja

Patolog/patološkinja

Patolog je doktor koji vrši obdukciju leševa sa utvrđenim uzrokom smrti, potvrđuje dijagnozu koja je dovela do smrtnog ishoda ili je opovrgava, navodeći grešku lekara.
Dakle, patolog se bavi identifikacijom patologije koja je uzrokovala smrt, ukazujući na to u zaključku o smrti pacijenta. On vrši obdukciju (pregled tkiva leša) i proučavanje ćelija ili postoperativnog materijala uzetog za biopsiju in vivo. Ukoliko postoji neslaganje između kliničke i patoanatomske dijagnoze, slučaj smrtnog ishoda podleže detaljnoj analizi na konzilijumu lekara ili medicinskoj konferenciji.
Posao patologa uključuje: proučavanje okidača bolesti i mehanizma njenog razvoja, identifikacija komplikacija i karakterističnih morfoloških promena, predviđanje mogućeg ishoda bolesti, opis obrazaca nastanka i toka patologije, koji je neophodan studentima medicine i lekarima, proučavanje problema koji su nastali kao rezultat nepravilnog tretmana pacijenta, kako lekovima tako i operacijom, fizioterapijom, terapijom vežbanjem, medicinskim manipulacijama.
u bolnicama, medicinskim laboratorijama, školama i fakultetima. Oni mogu da podučavaju ili sprovode rad i istraživanje u laboratorijama.
Završen fakultet i specijalizacija.
do 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Analitičko razmišljanje
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Profesija patologa je izuzetno tražena, jer su potrebne decenije da se postigne profesionalna izvrsnost.
Nekim osobama nije jednostavno da rade sa beživotnim telima te zbog toga izbegavaju ovu specijalizaciju.
Patolog je u kontaktu sa kolegama svih specijalnosti, jer se bavi rezultatima njihovog lečenja, procenjuje tačnost dijagnoze. Posebno blisko - sa pedijatrima, hirurzima, onkolozima. U patologiji postoji posebna specijalizacija: pedijatrijski patolog, koji radi obdukciju djece svih uzrasta i fetusa u kasnoj fazi razvoja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.