Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Organizator/ka zdravstvene nege

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Delokrug rada organizatora zdravstvene nege obuhvata i postupak raspodele redovne medikamentoze i ampulirane terapije. Takođe, sprovodi psihološku pripremu pacijenata i porodice, pogotovo ko...

Stomatološki/a tehničar/ka

Vodi komunikaciju sa pacijentima, priprema materijal, priprema instrumenate-higijena, sterilizacija. Vodi administraciju-kompjuterska obrada podataka. Piše dnevne, mesečne, tromesečne, godišnje izveštaje. Asistira lekaru - stomatologu.

Medicinski/a radiolog / radiološkinja

Inženjeri medicinske radiologije sprovode razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Učestvuju i u jednoj vrsti lečenja zloćudnih bolesti - radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem. Najpoznatije je snimanje u kojem se primjenjuju rendgenski zraci, koje omogućava prik...

Saradnik/ca za klinička ispitivanja (Clinical Research Associate - CRA)

Organizacija i koordinacija sprovođenja kliničkog ispitivanja - kontakti sa lekarima-istraživačima, sponzorom, regulatornim telima (Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja). Prikupljanje neophodne dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje studije regulatornim telima; o...

Nutricionista - dijetetičar/ka

Zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja, korekcija ishrane kod dijabetičara, obolelih od krvnog pritiska, oboljenja poput bulimije, anoreksije, anemije.

Farmaceutski/a tehničar/ka

izvođenje kontrole kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda; izvođenje osnovnih biohemijskih analiza, pružanje prve pomoći u različitim hitnim situacijama

Ginekološko-akušerska sestra

Rad na šalteru, prijem pacijenata, asistencija prilikom pregleda pacijentkinja, nega pacijentkinja

Zdravstveni negovatelj/ica

Zdravstveni negovatelji/ice neguju nemoćne, nepokretne i slabo pokretne pacijente. Posao podrazumeva nameštanje kreveta, menjanje posteljine, pomoć nepokretnima pri promeni položaja tela u krevetu, pomoć pri ustajanju, odlasku do toaleta, hranjenje, oblačenje, kupanje, umivanje i održavanje pacijent...