Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Farmaceut/kinja - komercijalni/a saradnik/ca u veleprodaji

Kontakti sa kupcima (apotekama), sklapanje ugovora, kreiranje i promocija uslova prodaje

Farmaceut/kinja u apoteci

Izdavanje lekova, savetovanje pacijenata, izrada lekovitih preparata, administrativni poslovi u okviru apoteke.

Hemijski/a laborant/kinja - tehničar/ka

Rad u laboratoriji, testiranje uzoraka, sortiranje materijala, rad sa pacijentima.

Lekar/ka specijalista urgentne medicine

Lečenje pacijenata, dijagnostika, upućivanje na klinike, konstantno samousavršavanje

Veterinar/ka (doktor/ka veterine)

Pregled i lečenje životinja (u gradovima uglavnom lečenje kućnih ljubimaca); hirurški zahvati, vakcinacije; veterinarovo polje rada sve je šire otkako se uvode razne nove tehnike gajenja domaćih životinja.

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Lekar/ka specijalista neuropsihijatrije

Primanje pacijenata koji dolaze na zakazane preglede prvi put, kao i na kontrolne preglede, takođe, i pacijente bez zakazivanja u hitnim slučajevima. Ispitivanje, dijagostikovanje neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, lečenje, praćenje zdravstvenog stanja. Lečenje zavisnika, narkomana i njihova...

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Lekar/ka u lekarskoj komisiji

Procenjivanje parametara za ostvarivanje nekih prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja. Donošenje odluke o dužini bolovanja

Doktor/ka stomatologije

Stomatolozi ovako opisuju svoj radni dan: "sačeka te puna čekaonica pacijenata koji žele tvoju pomoć, koje god da je doba dana. Svakome treba posvetiti dovoljno pažnje i strpljenja, to su ljudi sa problemima i obično nemaju kome da ih povere. Pažljivo saslušaš svakoga, temeljno pregledaš i pokušavaš...

Stomatolog (zubar) / stomatološkinja

Lečenje bolesti zuba, desni, vilice i usne šupljine i uklanjanje nedostataka i nepravilnosti, kao i preventivni pregledi.

Fizioterapeut/kinja

Pružanje pomoći bolesnim i povređenim licima kako bi se ublažile posledice bolesti i povreda i povećala pokretljivost. Prati se zdravstveno stanje pacijenta i shodno tome prilagođava terapija koja se sastoji iz različitih vežbi sa ciljem ojačavanja funkcija zglobova i mišića.

Doktor/ka medicine

Lekari se bave unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom. Tokom studija i pripravničkog staža osposobljavaju se za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno za područje opšte medicine. Njihov posao uključuje dijagnosti...

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Promatranje simptoma bolesti kod pacijenata, ublažavanje i rešavanje njihovih problema tokom lečenja. Posmatranje i procena telesnog i psihičkog stanja i ponašanja pacijenata, sprovođenje terapije i nega bolesnika, podučavanje pacijenata o pravilnom konzumiranju lekova i ishrani. Sestre mogu radi...

Strukovni/a sanitarno-ekološki/a inženjer/ka

Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čoveka okružuje i sve što on koristi: voda, zemljište, vazduh, hrana, stam...

Lekar/ka specijalista hirurgije

Obavljanje pregleda po uputu lekara opšte prakse ili drugih specijalista; obavljanje operacija u zavisnosti od posebne oblasti subspecijalizacije - neurohirurgije, hirurgije abdomena, kardio-hirurgije, grudne hirurgije, i tako dalje; saradnja sa anesteziologom i tehničarima.

Gerijatrijski/a pomoćnik/ca (gerontodomaćica) - Briga o starima

Pružanje usluge starijem licu sa složenim potrebama, podršku kroz staranje prilagođeno specifičnoj prirodi demencije, komunikacija, strategija olakšavanja bola i uznemirenosti, komunikacija sa porodicom stare osobe, posmatranje i dokumentovanje ponašanja. Obavljanje delatnosti koje su potrebne za od...

Medicinski/a biohemičar/ka

Vrši laboratorijske analize, posebno one složenije i osetljivije, uvođenjem novijih tehnika i metoda, vrši kontrolu kvaliteta rada, usavršava organizacijske laboratorijske službe, konsultuje lekara pri izboru dijagnostičkih testova, sudeluje u stručnom i naučnoistraživačkom radu, bilo na području ra...

Inženjer/ka farmaceutske tehnologije

Radi na poslovima pripreme za proizvodnju i proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Definiše radno tehnološke parametre, uvodi nove tehnologije i nove tehnike izrade proizvoda i unapređuje i optimizuje postojeće. Takođe vrši kontrolu ekonomičnosti i produktivnosti u proizvodnji kao i izradu dokumentaci...

Ginekolog / ginekološkinja (doktor/ka ginekologije)

Ginekolog je lekar koji razmatra probleme ženskog reproduktivnog zdravlja. Oni se prvenstveno bave brigom o svim pitanjima vezanim za jajnike, matericu, grlić i vaginu. Oni leče niz stanja i poremećaja poput ciklusa nepravilnog sazrevanja, promena u reproduktivnim organima itd. Ginekolozi se takođe...