Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Kriminalista/kinja

Budući kriminalisti stiču status policijskog službenika u MUP-u Republike Srbije koji imaju mogućnost zaposlenja u ostalim državnim organima i organizacijama i u nedržavnim subjektima na poslovima u oblasti kriminalistike (rešavanje krivičnih dela i kažnjavanje prestupnika), uviđaj na liscu mesta i...

Koordinator/ka za ljudska prava

Zadaci su sledeći: Zadatak 1: Koordinira i nadgleda aktivnosti jedinice i njenih službenika, u koordinaciji sa drugim Jedinicama za Ljudska prava i Kabinetom Premijera zajedno sa Kancelarijom Premijera, Zadatak 2: Osigurava efektivnu organizaciju i funkciju ove jedinice, planiranjem njenog rada...

Mehaničar/ka šivaćih mašina

Vrši poslove održavanja, popravke, podešavanja proizvodnih šivaćih mašina te zamena rezervnih delova, inovativno razmišlja i nudi rešenja koja će olakšati rad na mašinama i povećati kvalitet i produktivnost u proizvodnji, aktivno učestvuje prilikom uvođenja novih modela za šivenje i vrši podešavanje...

Barmen/ka

Barmen (točilac pića) za šankom priprema i poslužuje pića, a nekada i jela, pa ih naplaćuje. U većim ugostiteljskim objektima uz to pripremaju pića i isporučuju ih konobarima koji ih poslužuju gostima za stolovima. Barmeni se brinu o tome da šank bude snabdeven pićima i drugim namirnicama koje poslu...

Sanitarni tehničar i inženjer

Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagañenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čoveka okružuje i sve što on koristi: voda, tlo, vazduh, hrana, stambeni i...

Inženjer/ka arhitekture

Rad arhitekte odvija se kroz nekoliko faza, od izbora zemljišta do izgrađenog objekta. Arhitekta prvo razgovara sa naručiocem o njegovim željama i predlozima, upoznaje se sa projektnim zadatkom i raspoloživim sredstvima. U pogledu vrste objekta, predloženog poslovanja, zakonske regulative i troškova...

Menadžer/ka bankarske filijale

Kontrola protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke.

Komunikolog / komunikološkinja

Komuniolog se bavi javnom i masovnom komunikacijom, odnosima s javnošću, novinarstvom, oglašavanjem, istraživanjem tržišta, medija i javnog mnjenja, uredništvom medija, međunarodnom komunikacijom i diplomatijom, kriznim komuniciranjem itd. Bavi se i naučnim istraživanjima o modelima, funkcijama...

Finansijski/a analitičar/ka

Finansijski analitičar je finansijski savetnik, koji na osnovu proučavanja tržišta hartija od vrednosti i posebnih tehnika finansijskih analiza daje podatke o stanju i kretanjima na tržištu i preporuke kod upravljanja investicionim kapitalom. On pomaže ljudima prilikom ulaganja i donošenja odluka o...

Građevinski/a projektant/kinja

Građevinski projektant je pojedinac koji svojim umećem ili veštinama pomaže diplomiranim inženjerima građevine i građevinskim tehničarima kako bi zajedno posao uradili što bolje moguće. Projektanti "planirano" koriste sve raspoložive tehnike kako bi izgradnja objekta prošla na najbolji mogući mačin....

Projektant/kinja mašinstva

Mašinski projektanti projekuju mašine i alate, organizuju njihovu proizvodnju i bave se njihovim iskorišćavanjem. Stučnjaci su za pogonske motore, vozila i plovila, procesna i energetska postrojenja, nosive konstrukcije, prenosila i liftove, vojnu tehniku. U radu primenjuju teorijska znanja iz priro...

Menadžer/ka proizvoda

Menadžeri proizvoda su zaduženi za specijalizovano upravljanje svim aktivnostima vezanim za neki proizvod. Zbog organizacije izvršenja radnih zadataka Product menadžeri planiraju rad službi kojima upravljaju u skladu s definisanom strategijom poslovanja. Predlažu godišnje i mesečne planove rada u ko...

Turistički/a vodič/ilja

Turistički vodič pokazuje i objašnjava turistima prirodne lepote i posebnosti, kulturno-istorijske spomenike, umetnička dela, etnografske i druge znamenitosti. Takođe informiše turiste o važnim istorijskim događajima, legendama i ličnostima. Prilikom planiranja i organizovanja putovanja i eksk...

Defektolog / defektološkinja

Defektologiju kao nauku izrazito transdisciplinarnog karaktera je, u izvesnoj meri, teško definisati. Jedna od mnogobrojnih ali ipak i najkompetentnijih definicija je da je posmatraju kao ''sistem znanja, sveukupnost naučnih razmatranja o rehabilitaciji hendikepiranih lica.'' Krenuvši od ove definic...

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Zdravstvena služba zahteva od zdravstvenih radnika stručnost, humanost, brzo, tačno i pravilno reagovanje u lečenju povreda i oboljenja. Medicinske sestre i tehničari rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije. Rade na vrlo različitim radnim mestima – od pat...

Advokatski/a pripravnik/ica

Pravnici se u svom radu baziraju na sledećim izvorima prava: ustav, zakoni, podzakonski akti, pravni običaji, pravna načela, a specijalizuju se za neku od mnogobrojnih grana prava. Međutim, kako bi stekli iskustvo nakon završenog fakulteta, rade kao pripravnici gde i mogu spoznaju granu prava koja ć...

Doktor/ka medicine

Lekari se bave unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom. Tokom studija i pripravničkog staža osposobljavaju se za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno za područje opšte medicine. Njihov posao uključuje dijagnosti...

Portfolio menadžer/ka

Portfolio menadžer je lice koje upravlja hartijama od vrednosti u ime i za račun drugih lica. Njegov osnovni zadatak je da sredstva koja građani ulože, u investicione ili dobrovoljne penzione fondove, investira u hartije od vrednosti, naravno nastojeći da rizik bude minimalan, a dobit maksimalna. K...

Analitičar/ka investicija

Analitičari investicija su specijalizovani za ispitivanje uspešnosti firmi, tržišnih sektora i ekonomije u celini. Na osnovu ispitivanja oni predstavljaju svoje nalaze i preporuke za klijente, pružajući im detalje o tome kada je i gde najpovoljnije investirati ili povući iste. Moraju biti vrlo preci...

Geodeta/kinja

Geodeti se bave merenjem svih podataka neophodnih za definisanje veličine, položaja, oblika i obrisa bilo kog dela Zemlje i njihovih važnijih promena. Njihov rad obuhvata merenje podataka o smeštaju i određivanje položaja objekata u prostoru, kao i praćenje položaja prirodnih i izgrađenih objekata...