Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Konobar/ica

Poslovi konobara variraju u zavisnosti od toga gde je konobar zaposlen. Zbog toga je opis posla konobara različit na različitim mestima i zavisi od pruženih usluga i organizacije rada u ugostiteljskom objektu. Ukoliko su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mestima koja primaju ve...

Menadžer/ka u ugostiteljstvu

Oni planiraju, organizuju, vode i nadziru radne aktivnosti osoblja kao i utrošak materijalnih i finansijskih sredstava koji su im povereni. U pripremi i sprovođenju godišnjih i mesečnih planova rada pregovaraju sa dobavljačima hrane i pića, putničkim, prevoznim i estradnim agencijama. Utvrđuju počet...

Politikolog / politikološkinja za međunarodne odnose

Koordinacija i organizacija aktivnosti na programu/projektu sa međunarodnim partnerima, pregovaranje sa klijentima i zainteresovanim stranama, pisanje vesti.

Istraživač/ica religije

Pisanje naučnih radova iz oblasti religije, kreiranje i primena obrazovnih programa u oblasti religije, objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija (naučnih radova).

Kozmetičar/ka

Kozmetičarka pomaže ljudima u nezi kože lica i tela, ali i oblikovanju tela, kako bi održali lep i zdrav izgled. Poslovi koje obavlja kozmetičar zavise od vrste kozmetičkog tretmana. Pored čišćenja kože lica i tela, kozmetičarka radi i na uklanjanju ili smanjenju bora, strija i viška dlačica (ko...

Frizer/ka

Frizer se brine o i uređuje kosu klijenata kroz sledeće procedure: pranje, šišanje, farbanje, uvijanje i stilizovanje. Pre početka tretmana, frizer se sa klijentom dogovara o željenoj frizuri. Prvi korak je pranje kose i vlasišta, šamponiranje i masiranje. Zatim sledi ispiranje i nega kose zašti...

Građevinski/a tehničar/ka

Građevinski tehničar je pojedinac koji koristeći svoje umeće i veštine, upotrebljava izvorne ili prerađene proizvode iz prirode (drvo, zemlja, kamen, beton, čelik...) i koristi za izgradnju objekata. Pored toga što planira izgradnju objekata, građevinski tehničar je i nadzire. U načelu razlikujemo...

Inženjer/ka građevine

projektovanje (istraživački radovi, dokumentovanje, izrada); građenje; pripremni radovi (raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvod vode); građevinski radovi: zemljani, tesarski, betonski, armirano-betonski, armirački, zidarski; završni radovi: krovopokrivački, bravars...

Poslovni/a sekretar/ica

Poslovna sekretarica je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. Kompanija može imati zaposlenu jednu ili veći broj sekretarica u zavisnosti od veličine same kompanije i potrebe posla. Uglavnom u većim kompanijama svako odeljenje ili svaki rukovodilac odeljenja ima po jednu sekretaricu...

Revizor/ka

Revizor je osoba koja vrši nadzor i kontrolu rada operativnih izvršioca. Ukoliko svoj rad obavlja u bankama, to se odnosi na kontrolu i nadzor šalterskih radnika, obračunske službe, internu reviziju filijale, praćenje novosti u području bankarske i računovodstvene zakonske regulative i održavanje ba...

Urednik/ica

Urednici knjiga, novina, časopisa, emisija, odnosno izdanja bilo koje vrste, jesu ljudi koji planiraju njihov sadržaj i nadgledaju sve pripreme za njihovo objavljivanje. To znači da urednici odlučuju što će ponuditi svojim čitaocima, gledaocima ili slušaocima, odakle će pribaviti neki tekst ili ko ć...

Direktor/ka bankarske filijale

Jedna od primamljivih opcija po završenom obrazovanju i stečenom radnom iskustvu jeste bavljenje menadžmentom bankarske filijale. Ova pozicija omogućava kontrolu protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke. P...

Karijerni/a savetnik/ca

Savetnik za karijeru je stručnjak koji pomaže pojedincima u donošenju važnih odluka o njihovoj karijeri. Njegova uloga je da pruži podršku, informacije i savete o izboru obrazovnog puta, razvoju veština i postizanju karijernih ciljeva. Savetnik za karijeru radi individualno sa klijentima kako bi im...

Turizmolog / turizmološkinja

Turizmolog sa licencom turističkog vodiča može raditi u Turističkoj organizaciji kao vodič tura za organizovani obilazak grada. Da bi uspešno obavljao svoj posao vodič mora unapred da nauči maršutu ture kao i istorijat lokaliteta koji se obilaze. Takođe, pored znanja istorije, istorije umetnosti i a...

Politikolog / politikološkinja

Politikolog nije isto što i političar. Za razliku od političara koji se kroz aktivno delanje u političkim partijama bore da osvoje vlast i tako dobiju priliku da promovišu i realizuju određene ideje i vrednosti, politikolog se bavi analizom političkih pojava i procesa. Političar posmatra politiku ka...

Grafički/a dizajner/ka

Grafički dizajneri se bave likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala, izradom podsetnica (vizit karti), plakata, osmišljavanjem vizuelnog identiteta kompanija (dizajniranjem logotipa, memoranduma, podsetnica (vizit karti) i koverti). Oni pre svega vode računa o tome d...

Menadžer/ka u kulturi

Menadžer/ka u u kulturi posreduje između kulture i tržišta, određuje cenu umetničke „robe“, utiče na svest nacije o sebi samoj, posvećen je kulturi i umetnosti, ceni kulturu i umetnost, poseduje osetljivost za samog umetnika, poseduje sposobnost da bude anoniman u svetu umetnika, sklon je uživanju u...

Istoričar/ka

Rad sa istorijskim zapisima i materijalima, odnosno različitim izvorima istorijske građe. Na primer rad u školi, podrazumeva neposredan rad sa učenicima, rad u muzeju rad na pripremi izložbe podrazumeva direktan kontakt sa istorijskim predmetima, pripremu publikacija itd. Takođe, u Srbiji postoji...

Sociolog / sociološkinja

Osnovni zadaci sociologa su proučavanje ljudskog društva i njegove strukture, institucija, organizacija, odnosa i promena u društvu. Sociolozi proučavaju nastanak društvenih pokreta, organizaciju društvenog života u ljudskim zajednicama, na primer selima, gradovima i državama, istražuju ponašanje gr...

Vaspitač/ica

Vaspitač je osoba koja brine o deci tokom njihovog boravka u predškolskoj ustanovi, koja ih neguje, obrazuje, socijalizuje i usmerava na pravi put od samog početka života. Njegov rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece, a doneti uz saglasn...