Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Kustos/škinja u muzeju

Osnovni zadaci kojima se kustosi bave su prikupljanje i istraživanje predmeta od kulturno-istorijskog značaja i sastavljanje muzejskih zbirki. U cilju prikupljanja predmeta, koji bi bili interesantni za vrstu muzeja u kome rade, kustosi često posećuju druge muzeje, galerije i privatne kolekcionare....

Menadžer/ka

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Naime, menadžment je višenamenski organ koji predstavlja proces izvršavanja zadataka uz pomoć drugih ljudi u bilo kojoj industriji, dok je menadžer osoba...

Istraživač/ica u okviru NVO za pitanja bezbednosti

Pisanje analiza o stanju reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Zapadnom Balkanu i evroatlantskom regionu koje se objavljuju u publikacijama i časopisima, kako organizacije u kojoj radim, tako i partnerskim. Učešće na javnim skupovima koji se tiču bezbednosnih pitanja. Pisanje komentara na zakonsku r...

Inženjer/ka elektrotehnike

Inženjeri elektrotehnike obavljaju poslove koji obuhvataju montažu, montažu, konfiguraciju i održavanje sistema i opreme iz oblasti elektrotehnike i elektromagnetizma, energetike i električnih mašina, automatike i elektronike i telekomunikacionih sistema prema projektima i utvrđenim procedurama. Inž...

Inženjer/ka zaštite na radu

U radnoj okolini mnogi uticaji deluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posledice nepovoljnih uslova rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, troškovi za poslodavca... Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti u radu. Prilagođivanjem radne okoline čove...

Inženjer/ka rudarstva

Inženjeri rudarstva se bavi planiranjem, projektovanjem i upravljanjem procesima eksploatacije mineralnih sirovina iz zemlje ili podzemlja. Njihov posao uključuje identifikaciju i procenu nalazišta minerala, razvoj rudarskih planova, primenu efikasnih eksploatacionih metoda, upravljanje operacijama...

Inženjer/ka farmaceutske tehnologije

Inženjeri farmaceutske tehnologije samostalno ili u timu, organizuju i vode procese proizvodnje u farmaceutskoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode, usavršavaju i optimizuju postojeće i razvijaju nove tehnologije i postupke. Inženjeri se osposobljavaju da rešavaju teori...

Medicinski/a biohemičar/ka

Odgovornosti medicinskog biohemičara su: planiranje i organizacija rada u biohemijskim laboratorijama, kalibracija laboratorijskih parametara na biohemijskim i imunohemijskim analizatorima, analiziranje telesnih tečnosti i tkiva, validacija rezultata kroz proveru rezultata i donošenje odluka da li s...

Organizator/ka sportske rekreacije

Organizatori sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiraju, nadziru i vode programe sportske rekreacije. Njihov posao počinje istraživanjem potreba specifičnog dela populacije (stari ljudi, invalidi, deca, radni ljudi). Nakon toga osmišljavaju prikladne programe sportske rekreacije i nude ih mogućim...

Politički/a analitičar/ka

Politički analitičar bi trebalo da bude osoba koja je osposobljena da argumentovano govori o nekoj politici – lokalnoj, nacionalnoj, svetskoj. Ta osoba bi trebalo i da bude osoba specijalizovana za određene oblasti: na primer – unutrašnji poslovi, odbrana, zdravstvo, demografija i tako dalje. Ide...

Menadžer/ka bezbednosti

Diplomirani menadžeri bezbednosti Imaju razvijene kreativno-menadžerske sposobnosti za analizu i otklanjanje (sprečavanje i suzbijanje) bezbednosnih problema i imaju razvijeno kritičko mišljenje u bezbednosnoj praksi. Oni su osposobljeni za razumevanje ključnih pitanja menadžmenta u bezbednosti, osp...

Inženjer/ka telekomunikacija

Inženjeri telekomunikacija obavljaju poslove vezane za planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacionih vodova i opreme. Takođe, planiraju i nadgledaju postavljanje vazdušnih i kablovskih vodova i montiranje telekomunikacione opremu u mrežama; montiranje i održavanje antenskih uređaj...

Ekonomski/a analitičar/ka

Ekonomski analitičar prikuplja, analizira, obrađuje ekonomske podatke i kreira i ažurira baze podataka neophodne za redovno poslovanje. U skladu sa navedenim, ekonomski analitičar proučava različite ekonomske pojave i prati ekonomska kretanja šireg i užeg eksternog okruženja, makro- i mikroekonomska...

Menadžer/ka u turizmu

Radnik u menadžmentu turizma obavlja različite zadatke vezane za upravljanje i organizaciju turističkih aktivnosti i destinacija. To može uključivati planiranje putovanja, upravljanje rezervacijama, koordinaciju sa partnerima iz turističke industrije, upravljanje finansijama i marketingom, kao i pru...

Poslovođa prodajnog objekta

Poslovođe prodajnog objekta organizuju poslovanje u prodajnom objektu, planiraju rad prodajnog osoblja i vode računa o nabavkama robe, kalkulacijama i dokumentaciji. Poslovođa je osoba koja rešava reklamacije kupaca. Takođe, blisko sarađuje sa dobavljačima. Poslovođe rade najčešće u prepodnevnoj sme...

Menadžer/ka za upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom postaje jedan od najvažnijih zadataka savremenog menadžmenta. Sastav upravljanja kvalitetom znači stvaranje što boljih odnosa prema, s jedne, "ulazne" strane, dobavljaču, te s druge, "izlazne" strane prema kupcu, a postoji i treća strana - odnos prema zaposlenom, gde se uprav...

Diplomirani/a inženjer/ka poljoprivredne tehnike

Upravljanje procesima u oblasti poljoprivredne tehnologije je glavno zaduženje inženjera koji obavlja menadžersku ulogu. Kao i drugi menadžeri bavi se planiranjem i donošenjem strateških odluka, ali i praćenjem novih dostignuća na polju poljoprivredne tehnologije, praćenjem radnog učinka zaposlenih...

Inženjer/ka vazduhoplovstva

Projektovanje komponenti, servisiranje, unapređivanje standarda kvaliteta, rad u timu sa ostalim inženjerima i projektantima, proveravanje mera bezbednosti, davanje instrukcija i pružanja tehničke podrške servisima. Letačka vozila su podvrgnuta zahtevnim uslovima poput onih izazvanih promenama at...

Profesor/ka etnomuzikologije

Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako se može desiti da vam je obavezno doći na posao u 12h i da imate samo jedan čas, ili...

Modni/a urednik/ica

Uređivanje modnih rubrika u časopisu, organizovanje modnih snimanja, stajling na snimanjima, uređivanje TV emisija o modi, stajling na reklamnim i muzičkim spotovima, uređivanje veb sajtova o modi, kasting manekena i fotomodela, izveštavanje sa modnih revija, kritike modnih linija...