Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Diplomirani/a inženjer/ka poljoprivredne tehnike

Upravljanje procesima u oblasti poljoprivredne tehnologije je glavno zaduženje inženjera koji obavlja menadžersku ulogu. Kao i drugi menadžeri bavi se planiranjem i donošenjem strateških odluka, ali i praćenjem novih dostignuća na polju poljoprivredne tehnologije, praćenjem radnog učinka zaposlenih...

Inženjer/ka vazduhoplovstva

Projektovanje komponenti, servisiranje, unapređivanje standarda kvaliteta, rad u timu sa ostalim inženjerima i projektantima, proveravanje mera bezbednosti, davanje instrukcija i pružanja tehničke podrške servisima.

Pravnik/ica u Nacionalnom savetu

Svakog radnog dana idem na posao, prvi posao koji radim je kontrolišem elektronsku poštu. Posle toga radim poslove koji su neophodni za na Komisiju za omladinu i civilno društvo. Redovno se održavaju sastanci članova Komisije, ili sastanci sa drugim zainteresovanim stranama.

Profesor/ka etnomuzikologije

Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako se može desiti da vam je obavezno doći na posao u 12h i da imate samo jedan čas, ili...

Modni/a urednik/ica

Uređivanje modnih rubrika u časopisu, organizovanje modnih snimanja, stajling na snimanjima, uređivanje TV emisija o modi, stajling na reklamnim i muzičkim spotovima, uređivanje veb sajtova o modi, kasting manekena i fotomodela, izveštavanje sa modnih revija, kritike modnih linija...

Asistent/kinja na projektu

Zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata. Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za IT podršku, zainteresovanim institucijama uključenim u projekte. Takodje, zad...

Tehnolog / tehnološkinja

Kontrola kvaliteta proizvodnog procesa ili procesa obrade, pripreme ili pakovanja

Inženjer/ka saobraćaja

Posao saobraćajnog inženjera/ke odnosi se na istraživanje i izgradnju infrastrukture kao što su putevi, pruge, mostovi, saobraćajni znakovi i semafori. Njihov zadatak je da odrede kakve je puteve potrebno praviti i saobraćajnu signalizaciju postaviti kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, pronalaze...

Magistar / magistra filoloških nauka

Asistent - rad sa studentima, konsultacije, pisanje naučnoistraživačkih radova, prisustvo na ispitu.

Lektor/kinja

Lektura i korektura tekstova.

Profesor/ka biologije

Evo kako nastavnica u školi opisuje svoj radni dan: "Prosečno provodim 5 sati sa učenicima (nastavni, dodatni i dopunski časovi,razredna sam i imam sekciju). Oko dva sata provodim sa pripremama i sa ispavkom kontrolnih zadataka. Sat ostaje za vođenje dnevnika i ostale administracije, za rad sa rodit...

Informator/ka u informativnom centru

Usluživanje klijenata, rad sa strancima, pružanje povratne informacije na upite poslate imejlom, organizovanje razgledanja, učestvovanje u organizaciji manifestacija.

Direktor/ka prodaje

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu. Širenje posla, ostvarivanje plana prodaje, organizacija posla, uvođenje novih kanala prodaje, unapređen...

Gerijatrijski/a pomoćnik/ca (gerontodomaćica) - Briga o starima

Pružanje usluge starijem licu sa složenim potrebama, podršku kroz staranje prilagođeno specifičnoj prirodi demencije, komunikacija, strategija olakšavanja bola i uznemirenosti, komunikacija sa porodicom stare osobe, posmatranje i dokumentovanje ponašanja. Obavljanje delatnosti koje su potrebne za od...

Tesar/ka

Rad na gradilištu - obeležavanje objekta, ozidavanje zidova, konstruisanje okvira plafona, podizanje krova, postavljanje prozora i vrata, montiranje stepenica, merenja i proračuni, čitanje i tumačenje planova i specifikacija. Timski rad sa kolegama, vođenje računa o resursima.

Čistač/ica - Higijeničar/ka

Svakodnevno održavanje higijene radnog prostora - pospremanje prostora, raspored i premeštanje stvari, čišćenje, pranje, iznošenje smeća...

Trgovac/kinja - Pomoćnik/ica u maloprodaji

Obrada pošte i reklamnog materijala, arhiviranje dokumenata, komunikacija sa internim i eksternim mušterijama, osnovna poslovna korespondencija, koordinacija rada maloprodajne kancelarije, kompjutersko arhiviranje dokumenata. Komunikacija sa mušterijama i kolegama iz različitih okruženja, tumače...

Lekar/ka specijalista hirurgije

Obavljanje pregleda po uputu lekara opšte prakse ili drugih specijalista; obavljanje operacija u zavisnosti od posebne oblasti subspecijalizacije - neurohirurgije, hirurgije abdomena, kardio-hirurgije, grudne hirurgije, i tako dalje; saradnja sa anesteziologom i tehničarima.

Vršnjački/a edukator/ka - omladinski/a radnik/ica

Edukacija mladih u neformalnom obrazovanju. Kao i organizacija aktivnosti, realizacije projekata i osmišljavanje i pisanja istih.

Stjuard/stjuardesa

Staranje o bezbednosnim procedurama u avionu pre, tokom i posle leta, priprema i služenje napitaka i užine, prodaja proizvoda iz duty-free asortimana