Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Savetnik/ica za pitanja bezbednosti

Rad na projektima, učestvovanje i organizacija međunarodnih konferencija, pisanje izveštaja, pregovori sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

Biotehnolog / biotehnološkinja

Proučavanje i korišćenje živih organizama u cilju stvaranja nekog proizvoda. Biotehnologija se deli na tradicionalnu i savremenu. Tradicionalna biotehnologija bavi se oplemenjivanjem biljaka i domaćih životinja, korišćenjem mikroorganizama za proizvodnju hrane i pića i dr. U savremenu tehnologiju sp...

Violinista/kinja

Svira muzički instrument kao solista ili kao član muzičke grupe, na primer orkestar ili bend, u svrhu zabavljanja publike. Studira i uvežbava muziku da bi naučio i interpretirao partiture. Svira iz pamćenja ili prateći napisane note. Može improvizovati, komponovati, može pratiti solistu ili nekog dr...

Logoped / logopetkinja

Prevencija, dijagnosticiranje i tretman svih procesa i funkcija vezanih za funkciju govora (osobe sa govornim smetnjama), te percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika (osobe sa poteškoćama u pisanju i čitanju), kao i oblicima neverbalne komunikacije (za osobe oštećenog sluha).

Somatoped / somatopetkinja

Prevencija invalidnosti, rana detekcija, dijagnostika-prognostika, rehabilitacioni defektološki tretman, specijalna edukacija, profesionalno osposobljavanje i socijalizacija.

Kostimograf / kostimografkinja

Nakon prethodno obavljenog razgovora sa rediteljem i scenografom, kostimograf izrađuje skice, za određeno delo i odnosi ih u krojačku radionicu, obućarsku, modesteraj, frizersku radionicu. U samu realizaciju često je uključeno dosta ljudi sa kojima sarađuje i vodi računa da kostimi budu realizovani...

Inženjer/ka tekstilne tehnologije

Inženjeri/ke tekstilne tehnologije organizuju i koordiniraju proizvodnju u tekstilnoj industriji i dizajniraju tekstil i odeću. Tekstilna industrija obuhvata proizvodnju i preradu vlakana i prediva i preradu tkanina i pletiva u odevne predmete. Inženjeri/ke tekstilne tehnologije ispituju elastičnost...

Solo pevač/ica

Peva kao solista. Interpretira muziku koristeći znanje harmonije, melodije, ritma i stvaranja glasa da bi se predstavila karakterizacija ili postigao lični stil vokalnog izvođenja. Peva, sledeći štampani tekst i muzičke notacije ili pamti partiture. Može pevati a kapela (bez instrumentalne pratnje)...

Inženjer/ka poljoprivrede

Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju, odnosno izgradnju opreme, objekata i p...

Inženjer/ka zaštite od požara

Savetuje i pomaže privatnim i javnim organizacijama i vojnim službama u cilju očuvanja života i imovine od požara, eksplozija i sličnih opasnosti. Izrađuje studije za industrijske, trgovačke, javne zgrade, privatne kuće i druge objekte, pre i posle izgradnje, uzimajući u obzir faktore kao što su: ot...

Filmski/a režiser/ka

Filmski režiser čita i tumači scenario, sprovodi probe i usmerava aktivnosti glumačke i tehničke ekipe. Savetuje se sa umetničkim direktorom, kako bi se osiguralo da su muzika, set, scenski efekti i kostimi u skladu sa interpretacijom scenarija. Savetuje se i sa direktorom fotografije oko detalja ko...

Inženjer/ka naftnog rudarstva

Inženjeri/ke naftog rudarstva istražuju izvore nafte i prirodnog gasa i organizuju njihovu proizvodnju. Kad je otkriveno ležište nafte ili prirodnog gasa, naftni inženjeri rade na tome da postignu najveći mogući iscrpak iz postojeće buštotine. Oni razvijaju tehničke, hemijske i fizičke metode i post...

Ginekolog / ginekološkinja (doktor/ka ginekologije)

Bave se unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom u ginekologiji. Koriste razne aparate kao pomoć u dijagnostici (ultra zvuk, kolposkop, razne vrste testova)

Inženjer/ka za preradu drveta

Inženjeri/ke za preradu drveta upravljaju tehnološkim procesima u drvnoj industriji i u proizvodnji papira i celuloze. Osim toga, neki od njih učestvuju i u upravljanju fabrikama kao menadžeri, zatim mogu raditi u nabavci materijala, prodaji i marketingu u kompanijama u kojima rade. Ipak, njihovi os...

Pejzažni/a arhitekta/ica (inženjer/ka urbanizma)

Radi u timovima za planiranje sistema otvorenih prostora, rekreativnih i turističkih područja i zaštite prirode. Radi samostalno ili timski na projektovanju vrtova, otvorenih prostora zelenila i rekreacij, parkova, vrtno-parkovskih objekata i opreme. Organizuje proizvodnju sadnica ukrasnog drveća, ž...

Demograf / demografkinja

Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu i utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i ekonomskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija) i o različitim obeležjima populacije nekog pod...

Geograf / geografkinja

Geografi proučavaju prirodnu osnovu Zemlje, društvenu organizaciju njenih stanovnika i međusobnu uslovljenost procesa u prirodi i društvu. Osim što opisuju prirodnu i društvenu stvarnost, geografi učestvuju u pronalaženju načina upravljanja prirodnim resursima koji će čoveku biti najkorisniji, a pri...

Inženjer/ka zaštite životne sredine

Inženjeri/ke zaštite životne sredine su kompetentni i kvalifikovani da rešavaju realne probleme iz prakse u sistemu životne sredine (globalno zagrevanje, sve veće količine čvrstog i opasnog otpada, sve češće prirodne katastrofe itd.), primenom Kjoto protokola, upravljanjem čvrstim i opasnim otpadom,...

Grafički/a umetnik/ica

Likovni umetnici izražavaju svoje misli i osećaje gotovo neograničenim brojem postupaka i materijala. Koriste se uljem, vodenim bojama, voštanim bojama, olovkama, glinom, drvetom ili bilo kojim drugim sredstvom, uključujući računare, da stvore realističnu ili apstraktnu sliku stvari, ljudi, prirode...

Književni/a kritičar/ka

Filolozi koji odluče da se bave istraživačkom delatnošću u jezičkim institutima, leksikografskim zavodima i drugim ustanovama mogu se baviti književnom teorijom, književnom istorijom ili književnom kritikom. Književni kritičar usmerava se prema pojedinim književnim pojavama, autorima, književnim vr...