Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Oficir/ka

Izvršavanje postavljenih zadataka, realizacija planirane obuke, realizacija vežbi i gađanja.

Košarkaški/a sudija

Savez delegira sudiju za neku utakmicu, sudija u sudijskoj opremi 'sudi', kontroliše košarkašku utakmicu i primenjuje pravila igre. Zadužen je da sve prođe u najboljem redu i u skladu sa pravilima.

Analitičar/ka zaštite životne sredine

Analiza stanja životne sredine podrazumeva obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Analitičar životne sredine poseduje znanje i...

Medicinski/a radiolog / radiološkinja

Inženjeri medicinske radiologije sprovode razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Učestvuju i u jednoj vrsti lečenja zloćudnih bolesti - radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem. Najpoznatije je snimanje u kojem se primjenjuju rendgenski zraci, koje omogućava prik...

TV voditelj/ka

Osmišljavanje tema za emisije, istraživanje, biranje i kontaktiranje adekvatnih gostiju, snimanje priloga, prezentovanje.

Mehatroničar/ka

Programiranje i puštanje u rad uređaja iz oblasti upravljanja kretanjem.

Menadžer/ka korporativnih komunikacija

Odgovornost u upravljanju takozvanim "korporativnim komunikacijama" u okviru kojih se ubrajaju i odnosi sa medijima, interne komunikacije, filantropski projekti, projekti iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, koordinacija sa centralom kompanije, imidž i reputacija itd. Tipični radni dan po...

Marketing istraživač/ica

Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja. Posao uključuje i predviđanje novih tržišnih prilika, analizu konkurencije i njihovih marketinških aktivnosti, zatim ocenjivanje uspešnosti kampanja u oblasti marketinga, p...

Brend menadžer/ka

Organizacija i sprovođenje kampanja i događaja, plasiranja poruka i informacija, koordinacija dizajna i produkcije idejnih rešenja, kontrola poruka, informacija i kampanja kroz sve interne i eksterne medije, saradnja sa marketinškim i medijskim kućama, kontrola marketing budžeta, definisanje i imple...

Stomatološki/a tehničar/ka

Vodi komunikaciju sa pacijentima, priprema materijal, priprema instrumenate-higijena, sterilizacija. Vodi administraciju-kompjuterska obrada podataka. Piše dnevne, mesečne, tromesečne, godišnje izveštaje. Asistira lekaru - stomatologu.

Mašinski/a inženjer/ka procesne tehnike

Projektovanje i razvoj procesa složenih postrojenja procesne i druge industrije, konstruisanje mašina, uređaja i aparata procesne tehnike, priprema i vođenje proizvodnje, priprema i vođenje montaže opreme i industrijskih postrojenja, održavanje tehničkih sistema, laboratorijska merenja, ispitivanje...

Organizator/ka zdravstvene nege

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Delokrug rada organizatora zdravstvene nege obuhvata i postupak raspodele redovne medikamentoze i ampulirane terapije. Takođe, sprovodi psihološku pripremu pacijenata i porodice, pogotovo ko...

Inženjer/ka stočarstva

Inženjeri stočarstva bave se proizvodnjom, odnosno naučno-istraživačkim radom vezanim za uzgoj, reprodukciju, rast i razvoj svih domaćih životinja. Stručnjaci specijalizovani za ribarstvo bave se uzgojem i ulovom ribe i drugih organizama, dok oni specijalizovani za mlekarstvo ispitivanjem, proizvodn...

Projektant/kinja integrisanih kola

Analiza i sinteza elektronskih kola i sistema, izučavanje hardvera i softvera integrisanih kola, primene u energetskoj elektronici, telekomunikacionim sistemima i računarskoj tehnici.

Vaspitač/ica za rad u domu za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju

Rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece. Vaspitač vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalnom, emotivnom, kognitivnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Takođe su bitne i analize koje vaspitač pravi na osnovu evaluacije progr...

Viši/a savetnik/ica za omladinski sektor

Provera mailova, menjanje back up kaseta, najava troškova za kancelariju i predstojeće događaje, slanje računa na plaćanje, organizacija događaja, koktela, pozivanje medija, vođenje projekata, komunikacija sa poslovnim saradnicima, poslovne posete i sastanci, izveštaji.

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Industrijski inženjer bavi se razvojem, projektovanjem i usavršavanjem mašina, ljudi i materijala i optimalnim korišćnjem tih sistema. Tu su takođe i organizacija rada, analiza i praćenje procesa proizvodnje, optimizacija proizvodnih procesa, održavanje proizvodne opreme, analiza troškova, analiza p...

Savetnik/ca u Ministarstvu finansija

Rad u oblasti međunarodnih finansijskih odnosa. Saradnja sa multilateralnim finansijskim organizacijama, rešavanje otvorenih pitanja iz oblasti finansijske saradnje sa stranim državama.

Inženjer/ka ratarstva

Ispitivanje metoda uzgoja i pronalaženje načina sigurnijeg suzbijanja štetočina i bolesti poljoprivrednih kultura. Sprovode laboratorijska i poljska ispitivanja, kako bi usavršili metodu prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda, testirali pesticide, oplemenili bilje, sproveli selekciju novih sorti,...

Savetnik/ica za pitanja zaštite životne sredine

Rad na projektima, istraživanja, pisanje izveštaja i radova, međunarodne konferencije i seminari, praćenje promena i novina u oblasti zaštite životne sredine.