Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Biomedicinski inženjer/ka

Biomedicinski inženjer radi u zanimanju koje spaja inženjerstvo i medicinu. U osnovi, njihov posao je da kreiraju medicinu i tehnologiju koja spašava živote. Svojom tehnologijom pomažu u razvoju farmaceutskih lekova, biokompatibilnih proteza, opreme za snimanje i drugih tehnologija koje mogu pomoći...

Molekularni biolog/biološkinja

Učestvuje u procesu rada u jedinici za molekularnu dijagnostiku; preporučuje i učestvuje u formulisanju procedura i vodiča za rad jedinice za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku; kontroliše uzimanja uzoraka, obradu i tumačenje dobijenih rezultata; učestvuje u posebnim projektima; učestvuje u prip...

PR menadžer

PR menadžer ima odgovoran zadatak da izgradi poverenje kompanije i da vodi računa o njenom imidžu. Na prvom mestu on ostvaruje saradnju sa javnošću, istražuje stavove i potrebe određene ciljne grupe, organizuje javne nastupe, planira i naručuju reklame, organizuje komunikaciju sa okruženjem. On bi t...

Diplomirani psiholog

Učestvuju u postupku dijagnostikovanja psihičkih premećaja, predlažu načine njihovog uklanjanja i prate učinke lečenja. I sami se bave lečenjem nekih poremećaja, kao što su emocionalne smetnje i poremećaji u ponašanju. Bave se i bračnim savetovanjem, problemima delinkvenata, savetovanjem zavisnika i...

Diplomirani geoinformatičar

Stručnjaci ove oblasti poseduju znanja koja obuhvataju širok spektar disciplina, počevši od savremenih tehnika prikupljanja prostornih podataka (s posebnim fokusom na EO tehnike), preko znanja iz informacionih tehnologija do obrade i modelovanja kompleksnih svetova podataka (machine learning, deep l...

Zdravstveni negovatelj/ica

Profesionalni rad u pružanju nege, zbrinjavanju i praćenju pacijenata, pružanju pomoći pri svakodnevnim aktivnostima i održavanju pacijentove okoline: neguje nemoćne, nepokretne i slabo pokretne pacijente. Posao podrazumeva nameštanje kreveta, menjanje posteljine, pomoć nepokretnima pri promeni polo...

Istoričar/ka umetnosti

Sprovodi goste kroz postavku muzeja, prati restauraciju, konzervaciju, sertifikovanje i framiranje artefakata, prati lokalna, regionalna, državna i međunarodna dešavanja na planu kulture i umetnosti, koncipiri postavku muzeja i učestvovuje i u njenoj realizaciji, piše tekstova i studija o muzeju, p...

Pedagog/škinja u školi i predškolskoj ustanovi

Uspostavlja podsticajnu sredinu za organizaciju i sprovođenje vaspitno obrazovnih aktivnosti, učestvovuje u izradi godišnjeg plana i programa ustanove, radi na kreiranju, praćenju i evaluaciji vaspitno obrazovnih planova i programa i bavi se administriranjem pedagoške dokumentacije, ispituje zrelost...

Forenzičar/ka

Sprovođenje uviđaja na mjestu zločina, prikupljanje i testiranje uzoraka krvi, kose, urina i tkiva, obavljanje obdukcije, izvođenje identifikacije kao što su DNK analiza, utvrđivanje očinstva, pregled pisanih dokumenata i provjera njihove autentičnosti, sprovođenje kriminalističkih i balističkih ist...

Inspektor/ka u policiji

Policijski inspektori rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta. Zajedno sa ostalim kolegama u timu rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga, krijumčarenja (umetničkih dela, oružja, ljudi, droge), nezakonite trgovine, otmica, iznuda, uce...

Psihoterapeut/Psihoterapeutkinja

Kroz dijalog, u okviru psihoterapijskih sesija, psihoterapeut nastoji da razume pacijenta i pruži mu psihološku pomoć. Psihoterapija ima različite ciljeve: pružanje psihološke pomoći osobama koje imaju neke psihičke smetnje, koji prolaze kroz neku vrstu životne krize, imaju različite vrste emocional...

Sudski tumač za znakovni jezik

Dijapazon usluga koje mogu pružiti sudski tumači i prevodioci za znakovni jezik kreće se od onih najjednostavnijih kao što je komunikacija sa učesnicima na određenom događaju, poput poslovne konferencije, simpozijuma ili, pak sastanka, preko pomoći osoba koje imaju oštećenje govora ili sluha priliko...

Vizualizator informacija

Vizualizator/ka informacija može da obavlja različite aktivnosti prilikom prezentovanja, primenom vizuelnih alata (u njih se ubrajaju grafički prikazi, fotografije, video klipovi, crteži; posteri, mape itd.). Ovi alati mogu unaprediti prezentaciju – mogu usmeriti i poboljašati pažnju publike, njihov...

Personalni asistent/kinja za osobu sa invaliditetom

Personalni asistent pruža podršku osobama s invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, savladavanju prepreka i ostvarivanju samostalnijeg života. Podržavaju ih i podstiču u skladu sa njihovim individualnim potrebama i sposobnostima. U zavisnosti od vrste invaliditeta, ličnih potreba i živo...

Knjigovezac

Proizvodi proizvode grafičke industrije - knjige, časopise, novine, prospekte, plakate, sredstva za pakovanje bez kojih se ne može zamisliti svakodnevni život. Glavno područje grafičke industrije je projektovanje, oblikovanje i izrada grafičkih proizvoda. On bira potreban materijal za uvezivanje, se...

Sportski/a novinar/ka

Sportski novinar se bavi pisanjem informativnih i analitičkih članaka, kao i drugim novinarskim poslovima u sredstvima javnog informisanja za oblast sporta. Odlazi na sportske događaje, piše vesti i tekstove, obavlja intervjue, kreira reportaže, posećuje konferencije za štampu.

Chief Diversity Officer (Glavni službenik za različitosti)

Glavni službenik za različitosti je iskusan poslovni rukovodilac i lider koji kreira strategije inkluzije za kompaniju ili školu. Oni se staraju da njihova organizacija ima prijatno radno ili studijsko okruženje za ljude svih polova, rasa, kultura, uzrasta i sposobnosti. Oni podstiču i podržavaju ra...

Sportski psiholog/psihološkinja

Sportski psiholog je osoba koja igra važnu ulogu u uspehu sportista tako što im pomaže u savladavanju psihičkih prepreka (posebno poboljšavajući motivaciju i fokus), ali i s nošenjem pritiska koji je često prisutan zbog brojnih takmičenja i konkurencije. Takođe pomažu sportistima u poboljšanju njiho...

Event menadžer/ka (Organizator/ka događaja)

Event menadžer je osoba koja planira i rukovodi aktivnostima vezanim za realizaciju događaja. Uključeni su u mnogo više operacija od samog planiranja i izvršenja – građenje brenda, marketing i strategija komunikacije. Oni su eksperti za kreativne, tehničke i logističke elemente uz pomoć kojih će jed...

Influenser/ka

U marketinškom smislu, influenser je neko ko navodi druge da donose određene potrošačke odluke. Ukratko, sako osoba ima poziciju ili moć da navede druge ljude da izaberu jedan proizvod u odnosu na drugi, smatra se da ta osoba utilče na tržište. Pravi infu+luenser je osoba koja ima moć da ubedi svoju...