Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Programer/ka

-sastanak sa pregledom toga šta je juče urađeno, šta se danas radi -konsultacije sa kolegama - programerski rad -referat nadređenom o tome šta je urađeno i gde ima problema - Razvoj web aplikacija

Profesor/ka razredne nastave

Pripremanje za nastavu, realizacija nastavnih časova, evaluacija održanih časova radi potencijanih korekcija, Radno vreme počinje u 9h a traje do 17. Pre podne obavljamo poslove u opštini, ili organizujeme sastanke sa predstavnicim drzavnih institucija. Poslepodne pišemo projekte, organizujem aktiv...

Softver Inženjer/ka

Dizajn, razvoj, testiranje softvera; razvoj, operacije i održavanje softvera, poboljšanje stabilnosti i održavanje softverskih sistema.

Softver developer (stručnjak/inja za razvoj softvera)

Istraživanje i učenje novih tehnologija, razvoj komponenti softvera i njihovo testiranje. Pisanje dokumentacije i održavanje postojećeg softvera. Pregled LAN mreže i izrada aplikacija

Socijalni/a radnik/ica

Socijalni radnik/ca je profesionalac koji pomaže ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Radi sa decom, porodicama, starima, siromašnima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa itd. Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, povez...

Službenik/ica u banci

Saradnja u radu sa stanovništvom -otvraranje računa -unutrašnji platni promet -inostrani platni promet (devizno poslovanje) -gotovinske i bezgotovinske transakcije -izdavanje deviznih i kreditnih kartica -krediti stanovništva -marketing aktivnosti -štedni depoziti oročeni i slobodni

Viši/a sportski/a trener/ka

Snimanje i analiza protivnika, snimanje i analiza treninga, rad na softverskim programima Data Project. Tipičan dan započinje u 8.00h trening u teretani i trčanje u prirodi. Priprema poslepodnevnog treninga i rad na analizi protivnika na predstojećem turniru. 15.00h poslepodenvni trening i rad na...

Predsednik/ica podmlatka političke stranke

Raditi na novim akcijama promocije stranke,organizovati rad omladinskih odobra za finansije, medjunarodnu politku... Popraviti imidž stranke na lokalnom nivou, tražiti koalicone partnere na lokalnom nivou i uvek biti spreman za izbore. Takođe voditi računa da se popravi položaj omladine, i to uvek j...

Radio novinar/ka

Aktivno učešće u pripremi i realizaciji emisija i delova programa kao i u radu produkcijskog tima; saradnja sa novinarima iz deska, rad u desku, prikupljanje informacija iz svih mogućih dostupnih izvora, njihova obrada za radijsku formu; prezentovanje informacija sa lica mesta i tako dalje

Lekar/ka specijalista neuropsihijatrije

Primanje pacijenata koji dolaze na zakazane preglede prvi put, kao i na kontrolne preglede, takođe, i pacijente bez zakazivanja u hitnim slučajevima. Ispitivanje, dijagostikovanje neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, lečenje, praćenje zdravstvenog stanja. Lečenje zavisnika, narkomana i njihova...

Stručni saradnik/ica za javne nabavke

Poslovi vezani za javne nabavke - Objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, koje sprovode organizacione jedinice zadužene za to. Kontrola izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama i zaključenim ugovorima za Grad Beograd, kao i kontrola Planova javnih nabavki istih. Saradnja sa domaćim i stranim organi...

Profesor/ka sociologije i građanskog vaspitanja

Sastoji se uglavnom od četiri časova. Izazovno veoma, komunikacija sa srednjoškolcima uvek iznenadi u nekom aspektu, uvek je poželjno unaprediti ili nekako izmeniti standardni okvir predavanja. Dodatni rad može da se odvija i kod kuće, u vidu pripremanja predavanja, primera, prezentacija za sledeće...

Pravni/a ekspert/kinja

Usklađivanje domaćih propisa sa EU zakonodavstvom, davanje pravnih saveta, analiza pozitivnog zakonodavstva

Preuzimač/ica rizika za imovinska osiguranja

Na osnovu parametara (podaci iz upitnika, izveštaja i sl.) radi se procena rizika - verovatnoća nastanka štetnog događaja (požara, krađe, loma) i na osnovu toga određuje premija osiguranja kao cena koju klijent plaća

Pijanista/kinja

Korepetitor za solo pevače: Puno raspevane dece i pijanista za klavirom + profesor pevanja. Hor peva dok pijanista svira, a profesor pevanja koriguje. U korigovanju učestvuje i pijanista, ali na nekom drugom nivou no što čini profesor. Samostalni pijanista radi na pripremi, uvežbavanju i izvođenju k...

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Naučni/a istraživač/ica u univerzitetskom istraživačkom centru

U ovom poslu je vrlo bitno posvetiti se problemu čije rešavanje ima veliki uticaj. Zato je potrebno dobro poznavati naučnu oblast kojom se istraživač bavi. To podrazumeva čitanje stručne literature, praćenje relevantnih naučnih žurnala ali i odlazak na konferencije širom sveta. Jednom kad je problem...

Nastavnik/ica likovne kulture

Rad sa decom, uzrasta od 11 do 14 godina (od 5. do 8. razreda. Podrazumeva se temeljna priprema za svaki cas, dakle osmišljavanje toka časa uz obavezu ideju šta tim časom zelimo da prenesemo učenicima). Priprema očiglednih nastavnih sredstava. Realizacija i evaluacija nastavnog časa.

Nastavnik/ica fizike

- pripremanje za čas-korišćenje literature, udžbenika, interneta-pisanje priprema - izvodjenje nastave - popunjavanje nastavnih knjiga, vođenje evidencije - razgovor sa roditeljima

Modni/a dizajner/ka

Crtanje skica za aktuelne kolekcije, izrada uzoraka u modelarnici, rad sa modelarom i šivačima, usvajanje modela i razrada radnog naloga (biranje dezena, etiketa, materijala tkanina, konaca...)