Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Politikolog / politikološkinja za međunarodne odnose

koordinacija i organizacija aktivnosti na programu, pregovaranje sa klijentima i zainteresovanim stranama, izveštavanje

Istraživač/ica religije

Kreiranje i implementacija obrazovnih programa, osnaživanje socijalnog partnerstva u oblasti verskog dijaloga i promocija tolerantnog multikonfesionalnog društra, objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija.

Kozmetičar/ka

Čišćenje kože lica i tela, uklanjanje suvišnih dlačica (na primer električnim putem, toplim voskom), laserom i drugim metodama, priprema sredstva za šminkanje (kozmetičko mleko, kremu za čišćenje, losione i dekorativnu kozmetiku). U kozmetički rad spada i pružanje saveta i uputstava osobama o tome k...

Frizer/ka

Pranje, sušenje, šišanje, nega, estetsko oblikovanje kose žena i muškaraca, privremeno i trajno oblikovanje kose, bojanje kose oksidacijskim bojama, beljenje kose, nijansiranje kose.

Građevinski/a tehničar/ka

temeljno planiranje gradnje sa inženjerom, detaljna izrada projektne dokumentacije i realizacija na terenu. Npr., da bi se izgradila stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redosled i dinamiku izvođenja radova,...

Inženjer/ka građevine

projektovanje (istraživački radovi, dokumentovanje, izrada); građenje; pripremni radovi (raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvod vode); građevinski radovi: zemljani, tesarski, betonski, armirano-betonski, armirački, zidarski; završni radovi: krovopokrivački, bravars...

Poslovni/a sekretar/ica

Koordinacija i obavljanje kancelarijskih poslova, vodim računa o tome da rukovodioci, zaposleni radnici, klijenti i poslovni partneri kompanije dobijaju potrebne informacije, u vezi održavanja dobrih internih odnosa i dobre poslovne odnosa sa spoljnim partnerima. U dogovoru sa nadređenim zakazuju se...

Revizor/ka

Vrši se nadzor i kontrola rada operativnih izvršioca (računovođa i knjigovođa), kontrola periodičnih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i ostali prateći dokumenti). Svoju delatnost obavljam u kancelariji, dok ponekad posao zahteva odlazak na teren, ukoliko nas...

Urednik/ica novinske kuće

Dobri novinari biraju oblast o kojoj će izveštavati i stalno usavršavati svoje znanje o njoj, te se ne dovode u situaciju da danas izveštavaju o poplavama u Banatu, a sutradan o odlukama koje donesi Savet bezbednosti UN. Ipak, i to se dešava, zato treba biti spreman na sve – imati široko opšte obraz...

Direktor/ka bankarske filijale

Jedna od primamljivih opcija po završenom obrazovanju i stečenom radnom iskustvu jeste bavljenje menadžmentom bankarske filijale. Ova pozicija omogućava kontrolu protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke. P...

Savetnik/ica za karijerno informisanje

pisanje planova/izveštaja; kreiranje programa i informativnih materijala, osmišljavanje aktivnosti u oblasti karijernog informisanja, pisanje i prosleđivanje informacija kolegama koje rade sa strankama

Turizmolog / turizmološkinja

Turizmolog sa licencom turističkog vodiča može raditi u Turističkoj organizaciji kao vodič tura za organizovani obilazak grada. Da bi uspešno obavljao svoj posao vodič mora unapred da nauči maršutu ture kao i istorijat lokaliteta koji se obilaze. Takođe, pored znanja istorije, istorije umetnosti i a...

Politikolog / politikološkinja

Politikolog nije isto što i političar. Za razliku od političara koji se kroz aktivno delanje u političkim partijama bore da osvoje vlast i tako dobiju priliku da promovišu i realizuju određene ideje i vrednosti, politikolog se bavi analizom političkih pojava i procesa. Političar posmatra politiku ka...

Grafički/a dizajner/ka

Grafički dizajneri se bave likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala, izradom podsetnica (vizit karti), plakata, osmišljavanjem vizuelnog identiteta kompanija (dizajniranjem logotipa, memoranduma, podsetnica (vizit karti) i koverti). Oni pre svega vode računa o tome d...

Menadžer/ka u kulturi

Menadžer/ka u u kulturi posreduje između kulture i tržišta, određuje cenu umetničke „robe“, utiče na svest nacije o sebi samoj, posvećen je kulturi i umetnosti, ceni kulturu i umetnost, poseduje osetljivost za samog umetnika, poseduje sposobnost da bude anoniman u svetu umetnika, sklon je uživanju u...

Istoričar/ka

Rad sa istorijskim zapisima i materijalima, odnosno različitim izvorima istorijske građe. Na primer rad u školi, podrazumeva neposredan rad sa učenicima, rad u muzeju rad na pripremi izložbe, direktan kontakt sa istorijskim predmetima, pripremu publikacija itd. Takođe, u Srbiji postoji nekoliko in...

Sociolog / sociološkinja

Istraživanje promena u društvu, promovisanje kulture i rad sa NVO, Organizovanje istraživanja, pisanje radova. Sociologija je jedna nauka ali postoje neke relativno nezavisne oblasti ove nauke. Neki sociolozi se bave proučavanjem strukture društva, drugi pak proučavanjem grada ili sela, zatim margin...

Vaspitač/ica

Vaspitači koji svoj posao smatraju pozivom, bave se njime predano i moralno. To znači da su posvećeni radu sa decom, pažljivo prate šta se sa njima dešava i preduzimaju korake u najboljem interesu deteta i njegovog vaspitanja.

Trgovac/kinja

Rad sa klijentima u dve (negde i tri) različite smene. Prodaja i nabavka proizvoda, popisi i administrativne obaveze. Sortiranje proizvoda

Tehnička podrška

Održavanje mreže, pomoć korisnicima interneta, održavanje magacina, održavanje hostinga i pomoć korisnicima, upućivanje montera i pravljenje radnih naloga, instaliranje baznih stanica i sklapanje istih