Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Inženjer/ka agronomije

Poslovi inženjera agronomije mogu veoma da variraju u zavisnosti od oblasti rada i specifičnosti smera. Agronomi iz oblasti travarstva se uglavnom bave gajenjem ratarskih kultura, ispitivanjem novih sorti žitarica, industrijskog i krmnog bilja. Oni organizuju ili upravljaju poljoprivrednim imanji...

Pravni/a referent/kinja

Pravni referent bavi se različitim aktivnostima poput pripremanja ugovora, poslova pravne preventive, zastupanja preduzeća, podnošenja prigovora, poslova vezanih za registraciju u sudskom registru… On pruža stručnu pomoć organu nadležnom za vođenje sudskog postupka i daje savete u vezi sa primenom o...

Inženjer/ka metalurgije

Inženjeri metalurgije se bave preradom ruda u željezne i obojene metale (ekstraktivna metalurgija), kao i daljnjom preradom u poluproizvode, kao što su limovi, trake, blokovi, šipke, ploče, različiti profili, cevi i žice, odlivci, otkivci i otpresci (prerađivačka metalurgija). Metalurzi se bave i do...

HR menadžer/ka - menadžer/ka za ljudske resurse

HR menadžment ili menadžment ljudskih resursa, predstavlja upravljanje ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju biznis ciljeva organizacije. Tu je da omogući da zaposleni daju svoj puni potencijal i da u kompaniji pravi čovek bude na pravom mestu. Ovaj sektor ima ulogu razvijanja odg...

Inženjer/ka hemijske tehnologije

Tehnolozi rade na istraživanju i razvoju tehnoloških procesa. Budući da su znanja i poslovi inženjera hemijske tehnologije povezani s različitim područjima, oni u svom poslu primenjuju principe hemije, fizike, matematike, mehanike i elektrotehnike. Rade na različitim pozicijama u preduzeću: od labor...

Menadžer/ka za opremanje sportskih objekata

Tehničko-logistička podrška i opremanje sportskih objekata, kao i organizacija sportskih događaja i takmičenja.

Inženjer/ka grafičke tehnologije

Inženjeri grafičke tehnologije organizuju rad velikih odeljenja u grafičkoj industriji. Izrađuju normative utroška materijala, normative radnih učinaka pojedinih radnih mesta i kalkulacije troškova gotovih proizvoda. Grafički inženjeri moraju ovladati svim znanjima i veštinama različitih grafičkih z...

Inženjer/ka telekomunikacija

Inženjeri telekomunikacija obavljaju poslove vezane za planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacionih vodova i opreme. Takođe, planiraju i nadgledaju postavljanje vazdušnih i kablovskih vodova i montiranje telekomunikacione opremu u mrežama; montiranje i održavanje antenskih uređaj...

Geolog / geološkinja

Posao geologa je da proučavaju nastanak, razvoj i građu Zemljine kore, da otkrivaju ležišta vode i mineralnih sirovina, kao i da nadziru tok njihovog stvaranja i iskorištavanja. Kako bi proširili postojeća znanja o sastavu i strukturi zemlje, geolozi sprovode istraživanja i na taj način pronalaze i...

Doktor/ka stomatologije

Stomatolozi leče bolesti zuba, desni, vilice i usne šupljine, ispravljaju njihove anomalije i nedostatke. Kako bi sprečili pojavu i razvoj određenih bolesti i deformacija, bave se i preventivnom stomatologijom. U prvoj fazi rada sa svakim pacijentom postavlja se dijagnoza ili utvrđuje pacijentov...

Bankarski/a službenik/ica

Bankarski službenik je jedan od trenutno najpopularnijih i najtraženijih obrazovnih profila na tržištu radne snage u Srbiji. Bankarski službenici rade u svim bankama i drugim finansijskim organizacijama: štedionicama, štedno-kreditnim zadrugama i drugim finansijskim institucijama. Bankarski služb...

Lekar/ka u lekarskoj komisiji

Procenjivanje parametara za ostvarivanje nekih prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja. Donošenje odluke o dužini bolovanja i o hirurškim zahvatima.

(Surdo)Audiolog/škinja

Audiolog je stručnjak koji se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem poremećaja sluha i ravnoteže. Audiolog radi sa pacijentima različitih uzrasta, od novorođenčadi do starijih osoba. Audiolog sarađuje sa drugim medicinskim stručnjacima kako bi identifikovao probleme sa sluhom i predložio adekvatno reše...

Kamerman/ka, Snimatelj/ka

Poslovi snimatelja su brojni i raznovrsni, a njihova složenost zavisi od vrste materijala koji se snima. Tokom snimanja, snimatelji blisko sarađuju sa rediteljima, montažerima, scenografima, snimateljima zvuka, kao i sa glumcima, voditeljima i drugim ključnim ljudima. Najsloženiji posao snimanja...

Menadžer/ka logistike

Menadžer logistike je zadužen za organizaciju procesa vođenja i izvođenja poslova u sektoru logistike, optimizaciju radnog procesa u skladištu, racionalno upotrebljavanje poslovnih sredstava, brigu za troškove u najširem smislu (dobavljači, spoljni izvođači), za ostale logističke operacije (skladišt...

Komercijalni/a direktor/ka

Komercijalni direktor obavlja poslove vezane za nabavku i prodaju robe i/ili usluga. Ukoliko vrši nabavku, komercijalni direktor je zadužen za nabavku sirovina ukoliko je u pitanju proizvodna delatnost ili gotovih proizvoda ukoliko je u pitanju prodajna delatnost. Takođe, vrše prodaju, odnosno plasi...

Hotelijer/ka (Recepcioner/ka)

Recepcioner posreduje pri davanju usluga gostima hotela, motela ili drugih smeštajnih objekata. Glavni posao mu je komunikacija sa ljudima, bilo u neposrednom kontaktu ili telefonski, i ova komunikacija se često odvija na stranom jeziku. Gosti se pri dolasku u hotel javljaju prvo recepcioneru. Ako n...

Komercijalista / komercijalistkinja

Komercijalista je zadužen za nabavku i uvoz robe, kupovinu sirovina i materijala, organizovanje prijema i skladištenje robe, prodaju robe i izvoz. Trgovina je osnovno polje rada. Bez obzira na vrste proizvoda, zadatak komercijaliste je da koordiniše i upravlja procesima nabavke, uvoza, prijema i izv...

Šef/ica kuhinje

Kulinarski šef je odgovoran za organizaciju i vođenje kuhinje restorana. On je glavni kuvar koji kreira jelovnik, nadgleda pripremu hrane, upravlja kuhinjskim osobljem i nadgleda kvalitet i prezentaciju svakog jela. U velikim restoranima može postojati i više kulinarskih šefova koji rade pod nadzoro...

Akviziter/ka

Akviziteri su trgovci koji pomoću prezentacija predstavljaju robu potencijalnim kupcima i na taj način prodaju proizvode / usluge svoje kompanije. Osnovna osobina ove vrste posla je da sami prodavci idu direktno do potencijalnog kupca, a suština posla se svodi na privlačenje i pridobijanje novih kli...