Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

HR menadžer/ka - menadžer/ka za ljudske resurse

Menadžer za ljudske resurse se bavi procesom selekcije, zapošljavanja, razvoja i unapređenja zaposlenih i mnogim drugim administrativnim poslovima. HR menadžer ili asistent HR menadžera obavljaju testiranje kandidata za posao i vode intervjue, dajući svoje preporuke menadžerima. Takođe, posao HR men...

Inženjer/ka hemijske tehnologije

Kontrola procesa, kontrola sirovina, međuproizvoda i gotovih proizvoda u proizvodnji, izvođenje eksperimenata i proučavanje međudelovanja kvalietata i vrste materijala, pisanje izveštaja na osnovu rezultata istraživanja.

Menadžer/ka za opremanje sportskih objekata

Logistička podrška i opremanje sportskih objekata, kao i organizacija sportskih događaja i takmičenja.

Inženjer/ka grafičke tehnologije

Usklađivanje rada različitih odeljenja u fabrici, utvrđivanje troškova i radnih učinaka, kao i nabavka materijala. Organizovanje rada odeljenja za grafičku tehnologiju. Određivanje izgleda novih grafičkih proizvoda.

Inženjer/ka telekomunikacija

Inženjeri telekomunikacija obavljaju poslove vezane za planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacionih vodova i opreme, nadgledaju njihovo postavljanje i održavanje.

Geolog / geološkinja

Prikupljanje i analiziranje fosilnih ostataka životinjskog i biljnog porekla, na osnovu čega se šire saznanja o starosti planete Zemlje, o njenom razvoju, kao i razvoju života na njoj. Posao uključuje i čitanje i izradu geoloških karata.

Doktor/ka stomatologije

Stomatolozi ovako opisuju svoj radni dan: "sačeka te puna čekaonica pacijenata koji žele tvoju pomoć, koje god da je doba dana. Svakome treba posvetiti dovoljno pažnje i strpljenja, to su ljudi sa problemima i obično nemaju kome da ih povere. Pažljivo saslušaš svakoga, temeljno pregledaš i pokušavaš...

Saobraćajni/a inženjer/ka

Saobraćajni inženjer se bavi istraživanjem infrastrukture (putevi, mostovi, saobraćajni znaci, semafori) i potom umrežavanjem autobuskih, putnih ili voznih linija, terminalima i odnosima sa drugim vidovima transporta

Kreditni/a službenik/ica

Istraživanje kreditnih metoda, analiza, kontrola, obuka zaposlenih, komunikacija sa zaposlenima, pružanje podrške i saveta kolegama i klijentima.

Lekar/ka u lekarskoj komisiji

Procenjivanje parametara za ostvarivanje nekih prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja. Donošenje odluke o dužini bolovanja

Surdoaudiolog / surdoaudiološkinja (specijalni edukator i rehabilitator gluvih i nagluvih oso

Koordinator usluge (bavi se nadgledanjem postupanja sa korisnicima usluga, odnosno gluvim i nagluvim licima, prati organizaciju aktivnosti koje im pomažu pri uključivanju u aktivnosti u društvu, radi u timu i preuzima odgovornost za izradu novih projekata). Nastavnik radi sa učenicima oštećenog sluh...

Kamerman/ka, Snimatelj/ka

Snimanje događaja, snimanje pokrivanja za emisije i priloge, rad u studiju, rad na sceni, rad sa režiserom, novinarima, montažerima... Razvijanje plana kamere, podešavanje kamere, sastavljanje plana snimaka, odgovaranje na zahteve za osvetljenjem, pozicioniranje i rukovanje kamerom, održavanje bater...

Menadžer/ka logistike

Planiranje, organizacija i kontrola procesa transporta, skladištenja i fakturisanja

Komercijalni/a direktor/ka

Praćenje kretanja sirovina i gotovih proizvoda na tržištu, izrada planova na osnovu kojih će se vršiti konkretni zadaci nabavke i prodaje, kontaktiranje dobavljača i korisnika proizvoda.

Hotelijer/ka

Prijem i odjava gostiju, rezervacije, ispomoć u restoranu i drugim odsecima kada je to potrebno.

Komercijalista / komercijalistkinja

posećivanje potencijalnih kupaca, primanje narudžbina i rešavanje svih problema i prigovora naručioca. Pripremanje izveštaja i obavljanje administrativnih poslova. Održavanje prodajne mreže, sprovođenje promotivnih aktivnosti i "merchandising".

Šef/ica kuhinje

Nadgledanje rada kuvara i njihovo raspoređivanje po smenama, stolovima, kontrolisanje nabavke materijala

Akviziter/ka

Zakazivanje poslovnih razgovora sa potencijalnim kupcima i ugovaranje prezentacije (predstavljanje robe), održavanje prezentacija i ugovaranje narudžbine.

Konobar/ica

Postavljanje i pospremanje stolova, usluživanje gostiju

Menadžer/ka u ugostiteljstvu

Planiranje, organizacija, vođenje i nadziranje radnih aktivnosti osoblja, kao i potrošnje materijalnih i finansijskih sredstava. Takodje, u opis posla spada i pregovaranje sa dobavljačima hrane i pića, kao i putničkim agencijama