Baza zanimanja

Geodeta/kinja

Geodeti se bave merenjem svih podataka neophodnih za definisanje veličine, položaja, oblika i obrisa bilo kog dela Zemlje i njihovih važnijih promena. Njihov rad obuhvata merenje podataka o smeštaju i određivanje položaja objekata u prostoru, kao i praćenje položaja prirodnih i izgrađenih objekata u prostoru i vremenu. Takođe, prikupljaju podatke potrebne za različite inženjerske poslove na površini Zemlje i iznad ili ispod nje.

Geodeti su zaduženi za razvoj, ispitivanje i kalibraciju geodetskih instrumenata i senzora, projektovanje, kreiranje i održavanje planova, karata i drugih dokumenata, prikupljanje i primenu prostornih podataka iz neposredne blizine, te snimanje iz vazduha i satelita, kao i automatizaciju ovih procesa, utvrđivanje položaj javnih granica i privatnog zemljišta, uključujući nacionalne i međunarodne granice.

Oni su takođe odgovorni za upis zemljišta u odgovarajuće registre, projektovanje, uspostavljanje i održavanje geo-informacionog sistema, kao i za prikupljanje, čuvanje, analizu, upravljanje i postavljanje podataka.

Nadalje, geodeti analiziraju, tumače i integrišu prostorne objekte i pojave u prostoru i njihovu vizuelizaciju i komunikaciju koristeći mape i mobilne digitalne uređaje.

Pored toga, geodeti se bave i nizom drugih geodetskih poslova i zadataka: proučavanjem prirodne i društvene sredine, merenjem kopnenih i morskih zaliha, korišćenjem podataka u planiranju razvoja urbanih, ruralnih i regionalnih područja, razvoj i renoviranjem nepokretnosti kao i procena vrednosti i upravljanje nepokretnostima, merenjem i upravljanje zgradama, uključujući procenu troškova, razvojem geoprostornih servisa, prilagođenih različitim grupama korisnika.

Konačni proizvod geodetskog rada je plan ili mapa, koja sadrži nazive mesta, naselja, oranica, vinograda, puteva, pruga i sl., kompletnu hidrografiju i svih izgrađenih objekata na nekom području.
Geodetska firma
Studijska putovanja.
Stručna praksa.
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Dobra je tražnja za radnicima ovog profila, izazovan je posao.
Potrebna je izuzetna preciznost, vrlo često se radi prekovremeno, pa čak i noću.
Pored stečenog stručnog znanja, za obavljanje poslova geodeta važna je i sposobnost uočavanja razlika u veličini i udaljenosti objekata, kao i sposobnost vizuelizacije prostornih odnosa i objekata u prostoru. Rad geodeta zahteva strpljenje, preciznost i tačnost, jer njihovi planovi ili karte služe kao osnova za planiranje i izgradnju različitih objekata na tlu i ispod ili iznad površine zemlje.

Pošto često rade na otvorenom i na terenima različite pristupačnosti, geodeti moraju biti dobrog opšteg zdravlja i fizički veoma izdržljivi. Pošto su njihove karte i planovi osnova za planiranje i izgradnju različitih objekata, često moraju da sarađuju sa građevinskim inženjerima, arhitektama i drugim stručnjacima, kao i sa naručiocima, pa je poželjno da budu komunikativni, profesionalni i skloni timskom radu. .

Geodeti provode deo svog radnog vremena u svojim kancelarijama, a manji deo na otvorenom. Radeći na otvorenom gde vrše određena merenja ili ih nadgledaju, posećuju razne planere, građevinare ili druge naručioce, ponekad su izloženi raznim nepovoljnim klimatskim uslovima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.