Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Tehničar/ka računarstva

Računarskii tehničar sastavlja računarske uređaje po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži postupak izvedbe. Nabavlja komponente za računar (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i proverava njihovu ispravnost pre ugradnje. Osim toga priprema i pomoćni materijal, npr. vodove...

Monter/ka suve gradnje

Vrši premeravanje i označavanje pozicija prema projektnoj dokumentaciji, priprema i montira podkostrukcije i konstrukcije za planirane pozicije radova suve gradnje. Obrađuje i montira završne obloge suve gradnje i ugrađuje izolacione slojeve na pripremljenim pozicijama. Priprema i montira dekorativn...

Zavarivač/ica

Zavarivači spajaju metalne delove postupkom zagrevanja. Na visokim temperaturama metal se tali, pri čemu se njegovi delovi stapaju u kompaktnu celinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primenjuje za izradu i popravku visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija. Zbog toga se ono p...

Mesar/ka

Mesar je specijalista za proizvodnju, obradu i preradu mesa. S obzirom na činjenicu da je meso izuzetno kvarljivo, njime se rukuje odgovorno i pažljivo, uz poštovanje definisanih higijenskih i zaštitnih mera. Mesari su stručnjaci za kvalitet mesa, bave se različitim poslovima u proizvodnji zavisno o...

Tapetar/ka

Tapetar se bavi tapaciranjem namještaja, zidnih površina i enterijera saobraćajnih sredstava. Kao pripremu za proces tapaciranja, kroji i šije dekorativne materijale i izrađuje razne vrste tapetarskih ramova. Vrši reparaciju oštećenog namještaja i drugih proizvoda od drveta. Planira i organizuje...

Stolar/ka

Stolar izrađuje, sklapa, montira ili popravlja ove predmete od drveta. Predmete na kojima radi prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje i dubljenje drva. Zaduženja stolara / tesara su: rad na različitim stolarskim mašinama, okivanje i...

Patolog/patološkinja

Patolog je doktor koji vrši obdukciju leševa sa utvrđenim uzrokom smrti, potvrđuje dijagnozu koja je dovela do smrtnog ishoda ili je opovrgava, navodeći grešku lekara. Dakle, patolog se bavi identifikacijom patologije koja je uzrokovala smrt, ukazujući na to u zaključku o smrti pacijenta. On vrši o...

Biomedicinski inženjer/ka

Biomedicinski inženjer radi u zanimanju koje spaja inženjerstvo i medicinu. U osnovi, njihov posao je da kreiraju medicinu i tehnologiju koja spašava živote. Svojom tehnologijom pomažu u razvoju farmaceutskih lekova, biokompatibilnih proteza, opreme za snimanje i drugih tehnologija koje mogu pomoći...

Molekularni biolog/biološkinja

Učestvuje u procesu rada u jedinici za molekularnu dijagnostiku; preporučuje i učestvuje u formulisanju procedura i vodiča za rad jedinice za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku; kontroliše uzimanja uzoraka, obradu i tumačenje dobijenih rezultata; učestvuje u posebnim projektima; učestvuje u prip...

PR menadžer

PR menadžer ima odgovoran zadatak da izgradi poverenje kompanije i da vodi računa o njenom imidžu. Na prvom mestu on ostvaruje saradnju sa javnošću, istražuje stavove i potrebe određene ciljne grupe, organizuje javne nastupe, planira i naručuju reklame, organizuje komunikaciju sa okruženjem. On bi t...

Diplomirani psiholog

Učestvuju u postupku dijagnostikovanja psihičkih premećaja, predlažu načine njihovog uklanjanja i prate učinke lečenja. I sami se bave lečenjem nekih poremećaja, kao što su emocionalne smetnje i poremećaji u ponašanju. Bave se i bračnim savetovanjem, problemima delinkvenata, savetovanjem zavisnika i...

Diplomirani geoinformatičar

Stručnjaci ove oblasti poseduju znanja koja obuhvataju širok spektar disciplina, počevši od savremenih tehnika prikupljanja prostornih podataka (s posebnim fokusom na EO tehnike), preko znanja iz informacionih tehnologija do obrade i modelovanja kompleksnih svetova podataka (machine learning, deep l...

Zdravstveni negovatelj/ica

Profesionalni rad u pružanju nege, zbrinjavanju i praćenju pacijenata, pružanju pomoći pri svakodnevnim aktivnostima i održavanju pacijentove okoline: neguje nemoćne, nepokretne i slabo pokretne pacijente. Posao podrazumeva nameštanje kreveta, menjanje posteljine, pomoć nepokretnima pri promeni polo...

Istoričar/ka umetnosti

Sprovodi goste kroz postavku muzeja, prati restauraciju, konzervaciju, sertifikovanje i framiranje artefakata, prati lokalna, regionalna, državna i međunarodna dešavanja na planu kulture i umetnosti, koncipiri postavku muzeja i učestvovuje i u njenoj realizaciji, piše tekstova i studija o muzeju, p...

Pedagog/škinja u školi i predškolskoj ustanovi

Uspostavlja podsticajnu sredinu za organizaciju i sprovođenje vaspitno obrazovnih aktivnosti, učestvovuje u izradi godišnjeg plana i programa ustanove, radi na kreiranju, praćenju i evaluaciji vaspitno obrazovnih planova i programa i bavi se administriranjem pedagoške dokumentacije, ispituje zrelost...

Forenzičar/ka

Sprovođenje uviđaja na mjestu zločina, prikupljanje i testiranje uzoraka krvi, kose, urina i tkiva, obavljanje obdukcije, izvođenje identifikacije kao što su DNK analiza, utvrđivanje očinstva, pregled pisanih dokumenata i provjera njihove autentičnosti, sprovođenje kriminalističkih i balističkih ist...

Inspektor/ka u policiji

Policijski inspektori rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta. Zajedno sa ostalim kolegama u timu rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga, krijumčarenja (umetničkih dela, oružja, ljudi, droge), nezakonite trgovine, otmica, iznuda, uce...

Psihoterapeut/Psihoterapeutkinja

Kroz dijalog, u okviru psihoterapijskih sesija, psihoterapeut nastoji da razume pacijenta i pruži mu psihološku pomoć. Psihoterapija ima različite ciljeve: pružanje psihološke pomoći osobama koje imaju neke psihičke smetnje, koji prolaze kroz neku vrstu životne krize, imaju različite vrste emocional...

Sudski tumač za znakovni jezik

Dijapazon usluga koje mogu pružiti sudski tumači i prevodioci za znakovni jezik kreće se od onih najjednostavnijih kao što je komunikacija sa učesnicima na određenom događaju, poput poslovne konferencije, simpozijuma ili, pak sastanka, preko pomoći osoba koje imaju oštećenje govora ili sluha priliko...

Vizualizator informacija

Vizualizator/ka informacija može da obavlja različite aktivnosti prilikom prezentovanja, primenom vizuelnih alata (u njih se ubrajaju grafički prikazi, fotografije, video klipovi, crteži; posteri, mape itd.). Ovi alati mogu unaprediti prezentaciju – mogu usmeriti i poboljašati pažnju publike, njihov...