Baza zanimanja

Diplomirani geoinformatičar

Stručnjaci ove oblasti poseduju znanja koja obuhvataju širok spektar disciplina, počevši od savremenih tehnika prikupljanja prostornih podataka (s posebnim fokusom na EO tehnike), preko znanja iz informacionih tehnologija do obrade i modelovanja kompleksnih svetova podataka (machine learning, deep learning, reinforcement learning...) sa ciljem generisanja potrebnih informacija i izrade određeniih projekcija zasnovanih na analizi prikupljenih podataka.
Primena geoinformatike je veoma široka i obuhvata oblasti kao što su informacione tehnologije, prostorno planiranje, poljoprivreda, ekologija, upravljanje rizicima, geodezija, geografija, saobraćaj, ekomonija, turizam, demografske analize i druge geo nauke i podrazumeva profesionalno angažovanje u organizacijama koje se generalno bave informacionim tehnologijama koje su usko vezane za obradu geoprostornih podataka.

Geoinformatika objedinjuje tehnologije koje se koriste za prikupljanje, obradu, upravljanje i vizuelizaciju prostornih podataka: Kartografija, Geografski informacioni sistemi (GIS), Fotogrametrija, Daljinska detekcija i Globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS) kao i mnoge metode iz oblasti informacionih tehnologija koje su neophodne za kvalitetne servise bazirane na prostornim podacima. Ovakav pristup koriste i najveće kompanije kao što su Apple, Google, Microsoft, Amazon, Intel i Uber, čak i kompanije auto industrije poput Tesle, Audi-ja, BMW-a i Mercedesa (autopilot funkcionalnost).
Kompanijama i institucijama koje koriste geoinformatičke sisteme kojih ima sve više u savremenom svetu.
Praksa u organizacijama, institucijama, preduzećima koji se bave geoinformatikom.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Geoinformatički sistemi koriste se u velikom broju delatnosti – u poljoprivredi, rudarstvu, energetici, saobraćaju, obrazovanju, zabavi, nauci, turizmu i mnogim drugim delatnostima vezanim za svakodnevne ljudske aktivnosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.