Baza zanimanja

Mehaničar/ka grejne i rashladne tehnike

Mehaničar grejne i rashladne tehnike montira , rukuje i održava većinom centralno, a katkad i gasno i električno grejanje, koristeći nacrte, upustva i ostale specifikacije.Toplotni uređaji centralnog grejanja uglavnom se sastoje od grejnih tela i kotlova za zagrevanje , raznih mehaničkih aparata i pumpi . Nakon montiranja ispituju rad celokupnog grejnog sistema. Povremeno rade rutinske provere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grejanja.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike montira , rukuje i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. Prilikom montiranja sledi nacrte i ostale specifikacije kao i proizvođačeva upustva o tome kako instalirati motore, kompresore, termostate, svećice i ostale električne i elektronske komponente. Opremu povezuje s izvorima električne energije.Nakon povezivanja proverava rad celog sistema. Ako nastane kvar, dijagnostikuje problem i izvodi popravke. Kako bi pronašao kvar, ispituje releje, kompresore, termostate i ostale delove.

Pored toga, njegovi poslovi podrazumevaju:
Postavljanje, montažu, opsluživanje, distribuciju i održavanje postrojenja za proizvodnju tople i vrele vode, ali i tople sanitarne vode,
ugradnju, opsluživanje i održavanje svih vrsta kotlova na čvrsta, tečna i gasovita goriva,
- postavljanje, montažu, opsluživanje i održavanje postrojenja za lokalno i centralno vazdušno grejanje i ventilaciju, kao i postrojenja lokalne i centralne klimatizacije
- postavljanje, montažu, opsluživanje i održavanje rashladnih postrojenja i rashladnih komora i njihovih instalacija
- upoznavanje sa metodama, postupcima i principima rukovanja, upravljanja i održavanja postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja
- izbor optimalnog režima rada, kontrolisanja, prađenja i utvrđivanja ispravnosti rada postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja
- primenu tehnoloških postupaka i metoda rastavljanja i sastavljanja uređaja, mašinskih podsklopova i sklopova postrojenja grejanja klimatizacije i rashladnih uređaja
- postavljanje dijagnoze kvarova i nastalih nedostataka u funkcionisanju postrojenja grejanja, klimatizacije i rashladnih uređaja
- pravilnu upotrebu sredstava zaštite na radu
u servisima za uvođenje i održavanje grejanja i klimatizacije, u fabrikama koje poseduju energane i rashladne sisteme, u samostalnom poslovanju...
Srednja Tehnička škola
Ukoliko je osoba završila neku drugu srednju školu, potrebno je da završi obuku ili da se prekvalifikuje.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
Nije monoton posao - svaki dan je drugačiji u zavisnosti od toga koji uređaj treba popraviti.
To često može biti rad na terenu, pa će možda biti potrebno da zaposleni putuje na kratke relacije u toku radnog vremena.
Mehaničar grejne i rashladne tehnike koristi se raznim alatima: čekićima, rezačima metala, kleštima, aparatima za zavarivanje, bušilicama, nareznicama i drugim. Od mernih instrumenata upotrebljava manometre, termometre, voltmetre, ampermetre i ostalu opremu za testiranje, kako bi proverio protok vode, vazduha, struje, temperaturu, pritisak i ostalo.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.