Baza zanimanja

Zavarivač/ica

Zavarivači spajaju metalne delove postupkom zagrevanja. Na visokim temperaturama metal se tali, pri čemu se njegovi delovi stapaju u kompaktnu celinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primenjuje za izradu i popravku visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija. Zbog toga se ono primenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona. Osim toga zavarivanjem se izrađuju i popravljaju sitniji predmeti za široku potrošnju.
Odgovornosti zavarivača su upravljanje mašinom za zavarivanje i nadzor postupka zavarivanja, rezanje metalnih sklopova, povera kvaliteta zavarenog spoja.
u radionici ili na terenu.
Samostalno usavršavanje i sticanje novih veština.
do 20 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Organizacione
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Dobro je to što zavarivač ne mora sve vreme biti u jednom položaju. Mesto zavarivanja na određenoj konstrukciji zahteva da se posao obavlja u najrazličitijim položajima (stojeći, sjedeći, klečeći, ležeći).
Posao je rizičan kada su u pitanju povrede i opekotine zbog plinova koji se oslobađaju prilikom zavarivanja. Zbog toga se posebna važnost pridaje zaštiti na radu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.