Baza zanimanja

Mesar/ka

Mesar je specijalista za proizvodnju, obradu i preradu mesa. S obzirom na činjenicu da je meso izuzetno kvarljivo, njime se rukuje odgovorno i pažljivo, uz poštovanje definisanih higijenskih i zaštitnih mera. Mesari su stručnjaci za kvalitet mesa, bave se različitim poslovima u proizvodnji zavisno od radnog mesta, od tranžiranja, preko skladištenja, prerade i obrade mesa, do prodaje. U radu se koriste i različitim uređajima i mašinama za preradu i obradu mesa, a u njihove odgovornosti spadaju kontrola ispravnosti i održavanje mašina i alata. Mesar prerađuje i tretira meso, konzervira, izrađuje različite suhomesnate proizvode i mesne prerađevine. Pravilno skladištenje i čuvanje mesa je od velike važnosti.

Kako bi kupci mogli da biraju iz raznovrsne ponude, mesar takođe svakodnevno priprema, slaže i aranžira određenu količinu svih vrsta mesa na adekvatan način u prodajnim objektima, zadužen je i za obradu mesa (sečenje, usitnjavanje a ponekad i pečenje) i pakovanje u skladu sa zahtevima kupaca, vrši precizne provere skladištenja, obraća posebnu pažnju na ličnu higijenu, higijenu prostora i čistoću u celom prodajnom objektu. Komunikacija i davanje saveta oko pripreme mesa je takođe deo svakodnevnih aktivnosti mesara. Pored posedovanja stručnog znanja za zanimanje mesar je jako bitno imati manuelnu spretnost i biti dobro organizovan i uredan.
u industrijskim pogonima za preradu mesa, klanicama, komercijalnim objektima/mesarama ili odeljenjima za prehrambene proizvode u velikim trgovinskim lancima
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Organizacione
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Mesari koji rade u prodaji su u svakodnevnom kontaktu sa svojim kupcima. Savetuju i uslužuju u skladu sa svojim specijalističkim znanjem.
Mesari, naročito u prodajnim objektima, često rade vikendom i tokom praznika. Posao može biti vrlo užurban i naporan i podrazumeva dugo stajanje.
Poželjne osobine/zahtevi: Manuelna/ručna spretnost, svest o higijeni, kvalitetu mesa, preciznost, urednost i odgovornost, komunikativnost i ljubaznost, organizovanost, izdržljivost, dobra moć zapažanja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.