Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Medicinski/a biohemičar/ka

Vrši laboratorijske analize, posebno one složenije i osetljivije, uvođenjem novijih tehnika i metoda, vrši kontrolu kvaliteta rada, usavršava organizacijske laboratorijske službe, konsultuje lekara pri izboru dijagnostičkih testova, sudeluje u stručnom i naučnoistraživačkom radu, bilo na području ra...

Organizator/ka sportske rekreacije

Organizatori sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiraju, nadziru i vode programe sportske rekreacije. Zapošljavaju se u centrima za rekreaciju, zdravstveno-turističkim objektima (banjama), odmaralištima (kampovi, hoteli), naseljima i firmama koja imaju svoju službu za rekreaciju. Njihov posao počin...

Politički/a analitičar/ka

Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoriti na mnoga aktuelna pitanja povezana s političkim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika na temelju dobijenih informacija, kontinuirano prać...

Menadžer/ka bezbednosti

Pravnički i srodni poslovi, posebno poslovi sprečavanja, otkrivanja, rasvetljavanja i suzbijanja kriminala, i u drugim oblastima primenjene bezbednosne nauke, pravne nauke i ostalih srodnih naučnih i praktičnih oblasti. Takođe, nove bezbednosne pretnje sa kojima se susreću preduzeća i institucije po...

Inženjer/ka telekomunikacionih sistema

Poslovi koji podrazumevaju planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacione opreme. Vode i nadgledaju izgradnju složenih telekomunikacionih sistema (instalacija i mreža)i kasnije ih i održavaju. Poslovi mogu biti i uže specijalizovani, na primer: nadzor, preventivno i korektivno održa...

Ekonomski/a analitičar/ka

Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoriti na mnoga aktuelna pitanja povezana s ekonomskim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika na temelju dobijenih informacija, kontinuirano pr...

Menadžer/ka u turizmu

Prodaja turističkih aranžmana, uspostavljanje odnosa i saradnja sa turističkim agencijama, predstavljanje agencije u poslovnici i van nje, upravljanje poslovnicom

Zaposlen/a u kladionici

Logovanje u sistem, pisanje rezultata, kucanje tiketa, higijena uplatnog mesta, rad sa klijentima, adminstrativni poslovi

Poslovođa velike radnje

Vođenje radnje, praćenje zaliha, briga o kadrovskom sektoru, briga o marketingu, pospešivanje prodaje, treninzi zaposlenih.

Menadžer/ka za upravljanje kvalitetom

Radi se u kancelariji, ali se zbog prirode posla putuje na sastanke sa dobavljačima, kupcima, partnerima, itd. Računar se koristi neprestano, uz upotrebu najsavremenijih softvera i alatki radi kreiranja i kontrole ispunjenja sopstvenih ciljeva, ali i ciljeva kompanije. Konstantno usavršavanje je neo...

Diplomirani/a inženjer/ka poljoprivredne tehnike

Upravljanje procesima u oblasti poljoprivredne tehnologije je glavno zaduženje inženjera koji obavlja menadžersku ulogu. Kao i drugi menadžeri bavi se planiranjem i donošenjem strateških odluka, ali i praćenjem novih dostignuća na polju poljoprivredne tehnologije, praćenjem radnog učinka zaposlenih...

Inženjer/ka vazduhoplovstva

Projektovanje komponenti, servisiranje, unapređivanje standarda kvaliteta, rad u timu sa ostalim inženjerima i projektantima, proveravanje mera bezbednosti, davanje instrukcija i pružanja tehničke podrške servisima.

Pravnik/ica u Nacionalnom savetu

Svakog radnog dana idem na posao, prvi posao koji radim je kontrolišem elektronsku poštu. Posle toga radim poslove koji su neophodni za na Komisiju za omladinu i civilno društvo. Redovno se održavaju sastanci članova Komisije, ili sastanci sa drugim zainteresovanim stranama.

Profesor/ka etnomuzikologije

Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako se može desiti da vam je obavezno doći na posao u 12h i da imate samo jedan čas, ili...

Modni/a urednik/ica

Uređivanje modnih rubrika u časopisu, organizovanje modnih snimanja, stajling na snimanjima, uređivanje TV emisija o modi, stajling na reklamnim i muzičkim spotovima, uređivanje veb sajtova o modi, kasting manekena i fotomodela, izveštavanje sa modnih revija, kritike modnih linija...

Asistent/kinja na projektu

Zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata. Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za IT podršku, zainteresovanim institucijama uključenim u projekte. Takodje, zad...

Tehnolog / tehnološkinja

Kontrola kvaliteta proizvodnog procesa ili procesa obrade, pripreme ili pakovanja

Inženjer/ka saobraćaja

Posao saobraćajnog inženjera/ke odnosi se na istraživanje i izgradnju infrastrukture kao što su putevi, pruge, mostovi, saobraćajni znakovi i semafori. Njihov zadatak je da odrede kakve je puteve potrebno praviti i saobraćajnu signalizaciju postaviti kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, pronalaze...

Magistar / magistra filoloških nauka

Asistent - rad sa studentima, konsultacije, pisanje naučnoistraživačkih radova, prisustvo na ispitu.

Lektor/kinja

Lektura i korektura tekstova.