Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Službenik/ica u odeljenju nabavke

Prikupljanje ponuda za sve vrste usluga, vođenje tenderske procedure, pregovaranje sa dobavljačima, sklapanje ugovora, istraživanje tržišta.

Ekonomski/a tehničar/ka

Likvidatura, fakturisanje, platni promet, naplata potraživanja, izrada finansijskog izveštaja, i dr.

Poslastičar / poslastičarka

Priprema kolača i torti, pakovanje, prodaja

Nastavnik/ca matematike

Priprema i realizacija nastavnih jedinica, zadavanje i pregledanje testova, administrativni poslovi, izrada (korekcija) planova,sprovođenje aktivnosti u okviru timova i sl.

Naučni/a istraživač/ica u nezavisnom istraživačkom institutu

Uglavnom se radi od kuće. Posao je dosta individualan, praktično se svodi na puno čitanja literature i pisanja analiza i tekstova (na neki način posao podseća na konstantno studiranje). S vremena na vreme treba da se ide na istraživanja na terenu, i često se putuje na konferencije.

Samostalni/a preduzetnik/ica

Prodaja, isporuka, ugovaranje poslova, vođenje tima, odabir novih radnika, prezentacije, planiranje, izveštavanje, obračuni, realizacija, naplata, putovanja

Kriminalista/kinja

Kriminalističari/ke se brinu o sigurnosti građana štiteći njihova prava, život i imovinu. Kriminalističari/ke rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta. Kriminalističari/ke i policajci zajedno rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga...

Koordinator/ka za ljudska prava

Zadaci su sledeći: Zadatak 1: Koordinira i nadgleda aktivnosti jedinice i njenih službenika, u koordinaciji sa drugim Jedinicama za Ljudska prava i Kabinetom Premijera zajedno sa Kancelarijom Premijera, Zadatak 2: Osigurava efektivnu organizaciju i funkciju ove jedinice, planiranjem njenog rada...

Mehaničar/ka šivaćih mašina

Pronalaženje i otklanjanje kvarova na mehaničkom i elektroničkom sistemu šivaće mašine poslednje generacije (Juki,Pegasus, Yamato,Lectra,Morgan,Hams...). Brzo i snalažljivo reagovanje na licu mesta, precizno štelovanje i podešavanje sistema mašine. Projektovanje i izrada dodatnih pomoćnih delova koj...

Barmen/ka

Spravljanje koktela i alkoholnih pića, osmišljavanje novih napitaka, pomoć u planiranju i nabavci materijala i namirnica, saradnja sa konobarima i menadžerom objekta.

Strukovni/a sanitarno-ekološki/a inženjer/ka

Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čoveka okružuje i sve što on koristi: voda, zemljište, vazduh, hrana, stam...

Inženjer/ka arhitekture

Razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama.

Menadžer/ka bankarske filijale

Kontrola protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke.

Komunikolog / komunikološkinja

Podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije – izgovorena i pisana reč, fotografija, video zapis, muzika, scenski pokret. Reč je o primeni različitih "alata" koji mogu poslužiti kao kanal putem kojeg će poruka stići do svog cilja. Poslovi obuhvataju i analizu medijske scene i medijs...

Finansijski/a analitičar/ka

Proučavanje tržišta hartija od vrednosti i njihovo kretanje, proučavanje konkurencije na tržištu i davanje saveta i preporuka za kupovinu ili prodaju.

Građevinski/a projektant/kinja

Organizacija poslova izgradnje objekata, pribavljanje dozvola i olakšavanje procesa gradnje kako ne bi došlo do zastoja.

Projektant/kinja mašinstva

Projektovanje mašina i alata i organizacija njihove proizvodnje. Oblikovanje proizvoda ili proizvodnog procesa uzimajući u obzir rapoložive sirovine i dostupnu tehnoogiju proizvodnje, vrstu ulaznog materijala i tehnologiju prerade. Tokom projektovanja koriste statističku i dinamičku analizu mehaničk...

Menadžer/ka proizvoda

upravljanje svim aktivnostima vezanim za naš proizvod, što podrazumeva organizovanje, koordiniranje, nadgledanje i izvršavanje radnih zadataka. Praćenje svih promena na tržištu i prilagođavanje proizvoda željama potrošača. ,

Turistički/a vodič/ilja

Predvođenje jedne grupe turista na određenoj turističkoj lokaciji, davanje svih informacija o lokalitetima koji se obilaze, pružanje objašnjenja i informacija turistima za lakše snalaženje itd.

Defektolog / defektološkinja

Proučavanje i osposobljavanje za život osoba sa teškoćama u telesnom i psihičkom razvoju; pružanje saveta roditeljima i drugim starateljima dece sa poremećajima u ponašanju i rad sa tom decom itd.