Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Veterinar/ka (doktor/ka veterine)

Pregled i lečenje životinja (u gradovima uglavnom lečenje kućnih ljubimaca); hirurški zahvati, vakcinacije; veterinarovo polje rada sve je šire otkako se uvode razne nove tehnike gajenja domaćih životinja.

Viši/a tehničar/ka POS terminala

Prijem, obrada i realizacija zahteva koji dolaze iz Banke a tiču se postavljanja i održavanja terminala za platne kartice. Stalni kontakt sa ljudima iz Banke i organizacija izvršenja njihovih zahteva

Profesor/ka veronauke

držanje i priprema predavanja. Ocenjivanje znanja učenika

Portfolio analitičar/ka

Analiza investicionih alternativa, donošenje odluka na bazi istih, obračun investicione jedinice, razni vidovi izveštavanja

Profesionalno vojno lice

Logističko-administrativni poslovi i organizacija rada, pisanje izveštaja za nadređene i nadgledanje rada podređenih. Posao često podrazumeva rada na fizičkoj spremnosti i profesionalnom usavršavanju

Profesor/ka likovne kulture

-rad sa decom -predavanja o likovnim elementima -predavanje o istoriji umetnosti -kreativna radionica (crtanje, slikanje, vajanje,...)

Savetnik/ica u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo

Sastanci (dogovori, pregovori, komunikacija sa međunarodnim organizacijama i institucijama, koordinacija projekata, česta putovanja i učestvovanje na međunarodnim konferencijama, organizovanje tematskih konferencija, učestvovanje u radnim grupama koja se bave IKT pitanjima formiranim od strane Mini...

Šef/ica odseka za mlade

Šef odseka upravlja budžetom, planira i organizuje posao, donosi strateške odluke i javno zagovara programe i projekte, piše projekte i radi PR menadžment i raspodelu poslova, izveštava medije i rukovodstvo o radu, pruža podršku projektima i inicijativama mladih, organizuje radionice, književne ve...

Inženjer/ka industrijskog menadžmenta

Radni sastanak sa nadređenima i sa podređenima, organizovanje i podela dužnosti na mesečnom nivou, praćenje rada zasposlenih, koordinacija i izveštavanje, radni sastanci sa klijentima.

Inženjer/ka geotehnike

Ispitivanje zemljišta za potrebe gradnje kao i projektovanje, odlazak na teren i izvođenje istražnih radova, rad kako u projektantskim, tako i uskostručnim softverima.

Lekar/ka specijalista urgentne medicine

Lečenje pacijenata, dijagnostika, upućivanje na klinike, konstantno samousavršavanje

Hemijski/a laborant/kinja - tehničar/ka

Rad u laboratoriji, testiranje uzoraka, sortiranje materijala, rad sa pacijentima.

Filmski/a novinar/ka i kritičar/ka

Rad od kuće (za one koji su "freelancers" ili ukoliko se radi za neki filmski). Biti freenalncer nosi prednost jer je najlepše od svega da sami birate kada i koliko radite, kažu neki predstavnici ovog zanimanja.

Farmaceut/kinja u apoteci

Izdavanje lekova, savetovanje pacijenata, izrada lekovitih preparata, administrativni poslovi u okviru apoteke.

Bibliotekar/ka

Rad na nabavci, razvoju i održavanju zbirki knjiga i drugog objavljenog materijala kao i na prijemu, obradi i izdavanju knjiga. Oni takođe rade i direktno sa korisnicima i pomažu im u nalaženju potrebnih informacija. U tom smislu, vrlo važan deo posla je sadržajna obrada dokumenata i pravljenje ured...

Asistent/kinja na fakultetu iz društvenih delatnosti

Držanje vežbi studentima, priprema predavanja i ocenjivanje, čitanje seminarskih radova, rad na konsultacijama.

Arhitekta/ica

Projektovanje i razrada arhitektonskih projekata, razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama, pregovaranje sa klijentima.

Akademski/a vajar/ka

U slučaju privatnog rada u ateljeu umetnik osmišljava projekte i realizuje u skladu sa svojom inspiracijom. Pedagoška zanimanja podrazumevaju podsticanje mladih umetnika da izgrade svoj stil i slede vlastitu viziju u skladu sa estetskim pravilima i merilima. U galeriji ili muzeju umetnik može pomaga...

Advokat/ica

Analiza propisa, draftovanje ugovora, pravno savetovanje, analiza ugovora, presuda, rešenja i druge dokumentacije, veliki vremenski pritisci, velika odgovornost

Administrator/ka

Administrativno održavanje sajta, monitoring vesti, izrada novinskog članka, analitika društvene stvarnosti, obrada video fajlova, kontaktiranje autora i koordinisanje njihovog rada, elektronsko prilagođavanje tekstova, advertajzing, itd.