Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Računovođa

Kontrola pridošlih faktura i procesiranje istih, ispunjavanje zahteva od klijenata kojim pravimo knjiženja, edukacija novopridošlih kolega u kolektiv, registracija grešaka napravljenih u knjiženju (ako ih ima), reporting nadređenima o stanju procesiranja faktura, ispunjavanje dužnosti u datom period...

Projektni/a menadžer/ka

Upravljanje projektima: planiranje, organizovanje i praćenje projekata. Planiranje aktivnosti i resursa potrebnih za realizaciju projekata, komunikacija sa učesnicima na projektu Kontaktiranje klijenata, rad sa programerima, vodim računa o finansijama i uspešnosti i kvalitetu obavljenog posla.

Pomoćnik/ica direktora banke

primena međunarodnih računovodstvenih standarda i nacionalnih propisa u poslovnim knjigama

Novinar/ka

Uređivanje poslovno investicionog internet portala. Pisanje vesti, izveštaja, intervjua, reportaža, posećivanje konferencija za štampu, pisanje tekstova, odlazak na razne događaje, konferencije,telefoniranje, sedenje nekoliko sati za računarom, rad vikendom

Marketing i PR menadžer/ka

Organizuje internu i eksternu komunikaciju, planira i realizuje marketinške aktivnosti, istražuje tržište, organizuje promocije i događaje, sponzorstva, radi na image building, brend recognition, reputation, prati aktivnosti i piše izveštaje o medijima itd.

Menadžer/ka programa u međunarodnoj organizaciji

Dizajn i menadžment programa koji se bavi reformom sektora bezbednosti. Posao uključuje pregovaranje sa relevantim domaćim i stranim institucijama, savetovanje, pisanje projektnih i analitičkih dokumenata, finansijski i ljudski menadžment itd.

Menadžer/ka projekata u NVO

Komunikacija sa klijentima, osmišljavanje projekata, praćenje realizacije postojećih aktivnosti, pribavljanje finansijskih sredstava. Administracija projekta, osmišljavanje, organizovanje i koordinacija događaja, administracija baze podataka članova, editovanje i lektorisanje tekstova za newsletter,...

Koordinator/ka Odbora za informisanje nacionalne manjine

Pisanje projekata, pomoć i podrška manjinskim medijima, realizacija edukativnih kurseva, okruglih stolova, organizovanje novinarskih simpozijuma i sl.Takođe, rad ovog stručnog profila podrazumeva praćenje rada manjinskih medija informisanja i reagovanje, ako ne rade po propisima, ali i pružanje podr...

Knjigovođa

Vođenje knjiga u skladu sa računovodstvenim propisima, konsultacije sa klijentima, obrada podataka, samostalna organizacija poslovanja ukoliko se radi o poslu vođenja knjigovodstvene agencije. Konkretna zaduženja mogu biti: ručno unošenje podataka, izvoda, faktura izlaznih i ulaznih, isplata plata...

IT menadžer/ka

Upravljanje višeslojnim informacionim sistemom, unutrašnjom mrežom, spoljnim serverima, veb analitikom i razvojem mreže i veba.

Istraživač/ica pripravnik/ica

Aktivnosti su sledeće: - Nastavak studija na master ili postidiplomskom nivou; Prikupljanje podataka, obrada podataka, pisanje izveštaja, pisanje naučnih članaka, organizacija konferencija/naučnih skupova. - Čitanje literature iz oblasti profesionalnog interesovanja (vezano za doktorske studije)...

Internet marketing menadžer/ka

Planira, usmerava i koordinara strategije nastupa na različitim društvenim platformama u cilju uspešnog plasiranja proizvoda ili usluga. Kontroliše posećenost sajtova i naloga za koje je zadužen, vrši analizu korisnika i planira nove ili unapređuje postojeće aktivnosti u skladu sa potrebama, željama...

(Diplomirani/a) Ekonomista / ekonomistkinja

Ekonomisti proučavaju troškove i učinke proizvodnje, raspodelu i potrošnju roba i usluga. Svoja znanja temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Većina ekonomista se bavi praktičnom primenom ekonomskih znanja. O...

Diplomirani/a filozof/kinja

Čitanje literature i pisanje članaka za naučni časopis. Istraživanje i analiza materije.

Koordinator/ka kancelarije za mlade

Koordinator/ka lokalne Kancelarije za mlade je osoba zaposlena u opštini/gradu koja rukovodi poslovima Kancelarije za mlade. Neki od poslova koje obavlja su: • Planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou; • Iniciranje i praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog p...

Diplomirani/a pravnik/ica

Sastavljanje ugovora u oblasti privrednog prava, rešavanje drugih pitanja u oblasti privrednog i radnog prava relevantnih za poslovanje kompanije. Istraživanje pozitivnog zakonodavstva, istraživanje prakse međunarodnih tela, pisanje projekata. Praćenje rada organa organizacije, tumačenje zakonskih i...

Diplomirani/a politikolog / politikološkinja za međunarodne poslove

Praćenje i popunjavanje konkursa objavljenih od institucija, organizacija i drugih donatora u zemlji i inostranstvu, kao prekogranična saradnja. Komunikacija sa različitim socijalnim akterima - studentima, predstavnicima akademske zajednice, aktivistima nevladinih organizacija, predstavniciuma...

Programer/ka

-sastanak sa pregledom toga šta je juče urađeno, šta se danas radi -konsultacije sa kolegama - programerski rad -referat nadređenom o tome šta je urađeno i gde ima problema - Razvoj web aplikacija

Profesor/ka razredne nastave

Pripremanje za nastavu, realizacija nastavnih časova, evaluacija održanih časova radi potencijanih korekcija, Radno vreme počinje u 9h a traje do 17. Pre podne obavljamo poslove u opštini, ili organizujeme sastanke sa predstavnicim drzavnih institucija. Poslepodne pišemo projekte, organizujem aktiv...

Softver Inženjer/ka

Dizajn, razvoj, testiranje softvera; razvoj, operacije i održavanje softvera, poboljšanje stabilnosti i održavanje softverskih sistema.