Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Trgovac/kinja

Rad sa klijentima u dve (negde i tri) različite smene. Prodaja i nabavka proizvoda, popisi i administrativne obaveze. Sortiranje proizvoda

Tehnička podrška

Održavanje mreže, pomoć korisnicima interneta, održavanje magacina, održavanje hostinga i pomoć korisnicima, upućivanje montera i pravljenje radnih naloga, instaliranje baznih stanica i sklapanje istih

Sportski/a menadžer/ka

Organizacija sportske aktivnosti u okviru kluba i plan aktivnosti u narednom periodu. Komunikacija sa medijima povodom predstojeće sezone, najave događaja, raspodela obaveza i dužnosti raspoloživog kadra. Obezbeđivanje sredstava za svakodnevno funkcionisanje kluba i komunikacija sa sponzorima, mecen...

Softver tester (stručnjak/inja za proveru softvera)

Testiranje formi softvera i pisanje izveštaja nadređenima, rad na kontroli i poboljšanju softvera i softverskih sistema.

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Profesionalni/a ronilac/ica

futing, odlazak na posao(vodeni deo), sređivanje opreme, vađenje tela nastradalih iz vode

Direktor/ka prodaje u internet kompaniji

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu.

Direktor/ka IT firme

Planiranje onlajn oglasnih kampanja, pregovaranje o uslovima, media planiranje, specifična komunikacija sa više desetina partnera-klijenata, kontrola novčanih tokova.

Veb programer/ka

Pravljenje veb aplikacija, veb portala i sajtova. Programeri aplikacija pišu programe koji rešavaju samo posebne poslove, ili prerađuju već postojeće-opšte aplikacije prilagođavajući ih potrebama organizacije. Sistemski programeri pišu programe za održavanje i kontrolu softvera kompjuterskog sistema...

Sveštenik

Sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je duhovni vođa i služitelj svetih tajni. On je posrednik između vernika i Boga, sa ulogom da vodi i podržava svoju zajednicu kroz različite aspekte verskog života. Sveštenik obavlja različite liturgijske obrede, uključujući Božansku Liturgiju - centralnu li...

Sistem administrator/ka

Održavanje rada računara i servera, administriranje baza podataka, tehnička podrška

Profesor/ka engleskog jezika

u proseku održim četiri časa, ponekad uz poneku pauzu, ponekad imam i prečas, klinci znaju da budu smor, da otvore mozak, ali na sreću postoje i ona "cool" deca zbog kojih posao dobija smisao, priprema o držanju časova učenicima jezika

Administrator/ka mreže

Rešavanje povezivanja računara na internu računarsku mrežu kao i na internet. Podešavanja parametara, servisiranje tehničkih problema i upućivanje korisnika.

Psiholog/psihološkinja u medijskoj kući

Menadžer za istraživanje i razvoj tržišta. Sprovođenje različitih istraživanja, analiza podataka kontinuiranih istraživanja, pružanje podrške marketingu i advertajzingu.

Savetnik/ica za karijeru

Odgovaranje na mejlove na onlajn savetovalištu za mlade, držanje on-lajn predavanja. Održavanje seminara, predavanja i škola o karijeri. Učenje mladih i nastavnog osoblja veštinama upravljanja svojom karijerom. Pisanje tekstova i interaktivnih materijala za rad koje će mladi i drugi koristiti u samo...

Klinički psiholog/psihološkinja

Dve osnovne delatnosti: 1) psihodijagnostika (individualni i grupni rad sa pacijentima, posmatranje ponašanja, intervju, zadavanje i tumačenje nalaza psiholoških testova, procena intelektualnih sposonosti, uračunljivosti i podobnosti za roditeljstvo) 2) psihoterapija (individualna, grupna, po...

Saradnik/ca na razvoju poslova u konsultantskoj firmi

Sastanak sa klijentima, pregovori sa kolegama, procena stanja na tržištu

Menadžer/ka za procenu rizika

Kreditni rizik, procena klijenata i njihove platežne sposobnosti

Referent/kinja za sport

Organizovanje administrativnih poslova u oblasti sporta i omladine, organizovanje školskog, omladinskog i rekreativnog sporta.

Sekretar/ica

Korespondencija sa najvažnijim poslovnim partnerima, praćenje dnevne štampe kako domaće tako i strane i prevod najvažnijih članaka vezanih za delatnost institucije, pisanje izveštaja po zahtevu partner institucija, pružanje pomoći poslovnim partnerima na polju stranih ulaganja