Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Farmaceutski/a tehničar/ka

izvođenje kontrole kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda; izvođenje osnovnih biohemijskih analiza, pružanje prve pomoći u različitim hitnim situacijama

Menadžer/ka farme organskih prozvoda

Kontrola prerade hrane, raspodela zaduženja zaposlenih, promocija proizvoda, organizacija distribucije.

vinar - vinogradar/ka

Sadi, uzgaja i obrađuje vinograde. Prerađuje grožđe u vino. Distribuira i promoviše gotov proizvod. Radi i u otvorenim i u zatvorenim prostorima.

Menadžer/ka u gastronomiji

upravljanje objektom, planiranje, organizovanje i kontrola zaposlenih, praćenje finansijskih utrošaka

Nutricionista - dijetetičar/ka

Zdravstveno vaspitanje i promocija zdravlja, korekcija ishrane kod dijabetičara, obolelih od krvnog pritiska, oboljenja poput bulimije, anoreksije, anemije.

Bankarski/a službenik/ca

Šalterski službenici u bankama obavljaju vrlo širok dijapazon bankarskih poslova: obavljaju uplate, isplate i prenos sredstava, primaju depozite i uplate za kredite, ispunjavaju obrasce neophodne za odobravanje kredita i drugih bankovnih usluga, prodaju ili kupuju strani novac. Pre nego što isplate...

Statista/kinja

Najčešće se radi o učestvovanju u izradi reklama, spotova, tv serija i filmova. Statiranje obično obuhvata pozadinsko učestvovanje u nekom medijskom projektu, npr. kao publika u studiju (tada statisti aplaudiraju).

Sudijski/a pomoćnik/ca

Rad sa dnevnom poštom tj. kontrola raznih podnesaka, žalbi, predloga, nalaza veštaka, te dalje postupanje sa njima. Praćenje sudske prakse i pravne literature. Izrada nacrta presude, a nakon što sudija donese odluku u konkretnom predmetu. Pisanje raznovrsnih procesnih rešenja tokom postupka. Ispitiv...

Sudija/Sutkinja

Suđenje u krivičnim predmetima izvršiocima krivičnih dela. Rad na obradi krivičnih predmeta i priprema za suđenja za sledeći dan, obrada pošte itd.

Menadžer/ka projekata

Planiranje projekata, organizovnja i koordinacija radnih zadataka, određivanje rokova, kontrola rada i motivacija izvršitelja, evaluacija rada.

Diplomirani/a inženjer/ka za zaštitu životne sredine

Provera skladištenja i razvrstavanja otpada, provera zaštitnih sredstava za rad, provera uljnih jama i skladištenih opasnih materija.

Konzervator/ka u muzeju

Konzervacija i restauracija muzejskih predmeta u cilju muzejskog čuvanja i izlaganja

Saradnik/ca za klinička ispitivanja (Clinical Research Associate - CRA)

Organizacija i koordinacija sprovođenja kliničkog ispitivanja - kontakti sa lekarima-istraživačima, sponzorom, regulatornim telima (Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja). Prikupljanje neophodne dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje studije regulatornim telima; o...

Inkasant/kinja

Očitavanje vodomera, rad na terenu, naplata računa, kontakt sa korisnicima

Pedagog/škinja u centru za socijalni rad

Poslovi procenjivanja snaga i slabosti pojedinca i porodice (intervjui, terenske posete, analiza dokumentacije, saradnja sa školama, bolnicama, policijom), planiranje usluga i mera iz domena socijalne i porodične zaštite, realizacija planiranih usluga, evaluacija efekata usluga. Procenjivanja razvoj...

Kuvar/ica

Pripremanje i serviranje gotovih namirnica (jela i poslastica), izrada menija na nedeljnom ili mesečnom nivou, kontrola ispravnosti namirnica.

Pomorac

Briga o ukrcavanju, transportu i iskrcavanju tereta, kao i o bezbednosti posade.

Muzikolog/škinja

Predavanje muzičke kulture u školskim institucijama (osnovnim i srednjim). Rad sa grupama od 10 do 15 učenika, predavanja, slušanje muzike, gledanje dokumentarnih filmova, sviranje...

Montažer/ka poljoprivrednih mašina

Plastifikacija metala,obrada delova na strugu i glodalici, montaža prskalica

Glavni/a kuvar/ica u školskoj ustanovi

Spremanje kuvanih jela, izrada menija na nedeljnom ili mesečnom nivou, koordinacija tima kuvara i pomoćnog osoblja