Baza zanimanja

Copywriter

Danas u kompanijama copywriteri uglavnom rade na pravljenju promotivnih slogana, radio džinglova, TV reklama, oglasa za print, web, bilborde, flajere, tekstove za brošure, kataloge, čestitke i sve drugo što kompaniji služi za promotivne aktivnosti. Ključ svakog copywritera, bez obzira na temu o kojoj piše, je da pronađe najčistiji, najpogodniji način da se obraća svojoj publici. Ovo ne znači ni prenaglašavanje problema, ni zaglupljivanje, nego jednostavno pronalaženje najboljeg načina da se prenese poruka.
Agencije za copywriting (usluge kreativnog pisanja)
Poželjno je poznavanje SEO-a (Search Engine Optimization).
od 600 do 700 evra
Rad u novinarskim agencijama i magazinima.
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
Velika potražnja za ovim poslom, raznovrsnost tema o kojima se može pisati i ispoljavanje kreativnosti.
Copywriteri često treba da ispunjavaju kratke rokove, dok kreativnost ne može uvek da bude na istom nivou. To može dovesti do "sagorevanja" motivacije za rad.
Sve više kompanija ove stručnjake angažuje part time i plaća po učinku. Na taj način neko ko je copywriter može da radi istovremeno i za više brendova ili klijenata i da zarađuje znatno više od prosečne plate. Ne samo da su ova zanimanja danas popularna na tržištu i među poslodavcima, nego su to zanimanja za koja nije više potrebno godinama učiti i završavati fakultet. Online tutorijali, stručne obuke, praksa, sve su ovo načini da se postane dobar stručnjak u nekoj od ovih oblasti. Potrebna je samo dobra volja i motivacija.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.