Baza zanimanja

Stručnjak za proizvodnju organske hrane

Proces gajenja organske hrane uključuje najpre bogato znanje o samom zemljištu, te adekvatnim načinima formiranja i pripreme zemljišta na kome može da se gaji takva vrsta hrane, kao i da nauči na koji način bi trebalo da se gaje životnjske vrste i čime bi trebalo da se hrane kako bi njihovo meso moglo da bude smatrano organskim. Stručnjak za proizvodnju organske hrane osigurava kvalitet čitavog procesa proizvodnje zdrave hrane po strogim ekološkim standardima. Vodi računa o kvalitetu zemljišta, čistoći vazduha, vode i ostalih uslova koji utiču na proizvodnju zdrave hrane biljnog i životinjskog porekla.
Samozaposlen
Pored neophodnih znanja stručnjak za organsku proizvodnju hrane treba da poseduje dobre organizacione i komunikacione veštine kao i položen vozački ispit. Važno je da stručnjak za organsku proizvodnju poseduje određena znanja o licencama i sertifikatima, da poseduje znanja iz engleskog jezika i da prati dešavanja na svetskom nivou.
Pohađanje kursa za proizvodnju organske hrane nije neophodno.
od 6 meseci do 1 godine
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Trgovačke
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Organska proizvodnja u Srbiji još uvek nije dovoljno poznata i rasprostranjena. Organska proizvodnja je profitabilna već na površini od 800 metara kvadratnih.
Dobru cenu za svoje proizvode mogu da ostvare samo sertifikovani proizvođači.
Oganska proizvodnja biljaka i biološki uzgoj životinja ima za cilj da unapredi poljoprivredu u čitavom području kako bi bilo što manje štete za sve: čoveka, biljke, životinje i okolinu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.