Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.agrif.bg.ac.rs/


Korisne informacije

Prijemni ispit za sve studijske grupe se polaže iz jednog predmeta, po izboru kandidata: biologije, hemije, fizike, matematike i sociologije.


Studijski programi

Zootehnika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

50 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.

Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

30 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.

Biljna proizvodnja

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 200

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

185 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje sledeći moduli:

  • Ratarstvo i povrtarstvo
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Hortikultura
  • Upravljanje zemljištem i vodama

Fitomedicina

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

70 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.

Prehrambena tehnologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 240

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

200 studenata se upisuje na teret budžeta, a 40 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa student može odabrati neki od modula:
Tehnologija animalnih proizvoda
Tehnologija konzervisanja i vrenja
Tehnologija ratarskih proizvoda
Mikrobiologija hrane
Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane

Agroekonomija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

Na budžet se upisuje 85 studenta, a njih 35 plaća školarinu.

Biotehnički i informacioni inženjering

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

30 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.