Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://polj.uns.ac.rsStudijski programi

Agroekologija i zaštita životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Agroekonomija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

80 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Agroturizam i ruralni razvoj

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Fitomedicina

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 75

Visina školarine: 88000 din.

Ostale informacije

Svih 75 studenata se finansira iz budžeta.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Hortikultura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Pejzažna arhitektura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 55

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

45 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Poljoprivredna tehnika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 63800 din.

Ostale informacije

Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Ratarstvo i povrtarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

80 studenata se upisuje na teret budžeta, a 10 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Uređenje, korišćenje i zaštita voda

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 63800 din.

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na teret budžeta, a 10 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Veterinarska medicina - integrisane akademske studije

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 125400 din.

Ostale informacije

50 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Studije traju 5 godina i nose 360 ESPB.
Na prijemnom ispitu polažu se:

 • Biologija i
 • Hemija

Voćarstvo i vinogradarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

45 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Stočarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju na budžet.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Organska poljoprivreda

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Agroindustrijsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 74800 din.

Ostale informacije

10 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.