Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://polj.uns.ac.rsStudijski programi

Agroekonomija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 140

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

100 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.

Agroturizam i ruralni razvoj

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru od sledećih:

 • Hemija
 • Biologija
 • Matematika
 • Ekonomika

Fitomedicina

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 125

Visina školarine: 88000 RSD

Ostale informacije

100 studenata se finansira iz budžeta, dok se 25 studenata samostalno finansira .

Pejzažna arhitektura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 50 studenata i svi studenti se finansiraju iz budžeta RS.

 • Ekonomika

 • Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 40

  Visina školarine: 63800 RSD

  Ostale informacije

  Svi studenti se finansiraju iz budžeta.

  Ratarstvo i povrtarstvo

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 90

  Visina školarine: 74800 RSD

  Ostale informacije

  65 studenata se upisuje na teret budžeta, a 25 plaća školarinu.

  Uređenje, korišćenje i zaštita voda

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 30

  Visina školarine: 63800 RSD

  Ostale informacije

  20 studenata se upisuje na teret budžeta, a 10 plaća školarinu.

  Veterinarska medicina - integrisane akademske studije

  Integrisane studije medicine (360ESPB)

  Broj studenata: 60

  Visina školarine: 125400 RSD

  Ostale informacije

  50 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.

  Voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultura

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 70

  Visina školarine: 74800 RSD

  Ostale informacije

  60 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.

  Organska poljoprivreda

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 50

  Visina školarine: 74800 RSD

  Ostale informacije

  20 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.

  Animalna proizvodnja

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 60

  Visina školarine: 74800 RSD

  Ostale informacije

  Svi studenti se finansiraju iz budžeta RS