Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Poljoprivredni fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://polj.uns.ac.rsStudijski programi

Agroekonomija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 140

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

105 studenata se finansira iz budžeta, a 35plaća školarinu.

Fitomedicina

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 125

Visina školarine: 88000 RSD

Ostale informacije

100 studenata se finansira iz budžeta, dok se 25 studenata samostalno finansira .

Pejzažna arhitektura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 49 studenata koji se finansiraju iz budžeta RS i 1 student koji ima status samofinansirajućeg.

Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 63800 RSD

Ostale informacije

38 studenata se finansira iz budžeta, 2 studenta imaju status finansirajućeg.

Ratarstvo i povrtarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

65 studenata se upisuje na teret budžeta, a 25 plaća školarinu.

Uređenje, korišćenje i zaštita voda

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 63800 RSD

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na teret budžeta, a 10 plaća školarinu.

Veterinarska medicina - integrisane akademske studije

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 125400 RSD

Ostale informacije

50 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.

Voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

60 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.

Organska poljoprivreda

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.

Animalna proizvodnja

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 74800 RSD

Ostale informacije

58 studenata se finansira iz budžeta RS dok 2 studenta imaju status samofinanirajućeg.