Baza zanimanja

Digitalni arhitekta/ica

Osnovni zadatak digitalnog arhitekte jeste da dizajnira virtuelne zgrade i prostore u različite svrhe. Koristeći brojne softvere uz tradicionalna znanja iz arhitekture i kontinuirano upoznavanje sa potrebama tržišta, digitalni arhitekta stvara brojna virtuelna rešenja za različite svrhe: za potrebe različitih projekata, za promocije i reklamiranja, za razvoj održive životne sredine, pri razvoju digitalnih gradova.
Građevinske i arhitektonske firme
Iako ne postoje zvanične studije digitalne arhitekture, poželjno je završiti dodatne kurseve i biti upoznat sa oblastima informacionih tehnologija, matematike i ekologije, digitalne i 3D štampe, robotike, dizajna, itd.
Rad na poziciji arhitekte.
od 1 do 2 godine
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
Ovo je jedno od najplaćenijih zanimanja koje daje mogućnost ispoljavanja punog kreativnog potencijala osobe.
Rad može biti veoma zahtevan i oduzimati ponekad mnogo vremena. Konstantan razvoj tehnologije zahteva da se digitalni arhitekta stalno upoznaje sa novim softverskim rešenjima u ovoj oblasti.
Predviđa se da će potražnja za arhitektama u budućnosti znatno porasti. Uz konstantan razvoj tehnologije u budućnosti arhitekte će biti u mogućnosti da transformišu čitave gradove i oblikuju način na koji živimo. Kako se usložnjava naša svakodnevnica, tako se usložnjavaju i problemi sa kojima se suočavamo kao pojedinci i kao društvo. Zato se predviđa da će znanja i sposobnosti arhitekata i inženjera biti ključna u npr. rešenjima izbegličkih kriza, otpornosti zgrada na tektonske poremećaje, klimatskih promena i osipanja prirodnih resursa.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.