Baza zanimanja

Event menadžer/ka (Organizator/ka događaja)

Event menadžer je osoba koja planira i rukovodi aktivnostima vezanim za realizaciju događaja. Uključeni su u mnogo više operacija od samog planiranja i izvršenja – građenje brenda, marketing i strategija komunikacije. Oni su eksperti za kreativne, tehničke i logističke elemente uz pomoć kojih će jedan događaj biti uspešan. Uloga event menadžera je da komunicira i sa ostalim članovima tima, da im daje jasne instrukcije i motiviše ih, zatim, da ima komunikaciju sa predstavnicima medija ukoliko je reč o javnom događaju, da ostvaruje nove kontakte i pregovara sa saradnicima.
On planira budžet, drži se zadatih rokova, bira mesto gde će se događaj održati, rezerviše mesta, nabavlja papirologiju (dozvole, putni nalozi itd.), planira smeštaj, transport...
Event, PR, marketing agencije, nevladine organizacije, javni sektor.
Poželjni su dodatni kursevi iz ove oblasti.
Rad u marketinškim agencijama.
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Organizovanje događaja može biti veoma zanimljiv i kreativan posao. Dobra stvar je što, trenutno, postoji velika tražnja za ovim poslom na tržištu.
Rad može biti stresan i veoma zahtevan. Rad sa ljudima zahteva dosta strpljenja.
Trenutno u Srbiji ne postoji fakultet/viša škola koja se bavi ovim tipom menadžmenta. Ipak, postoji niz kurseva i obuka na kojima možete naučiti nešto više o ovom poslu. U zavisnosti od tipa događaja, event manadžeri mogu raditi na procenat od zarade ili za fiksni prihod kompanije koja ih je angažovala.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.