Baza zanimanja

Tapetar/ka

Tapetar se bavi tapaciranjem namještaja, zidnih površina i enterijera saobraćajnih sredstava. Kao pripremu za
proces tapaciranja, kroji i šije dekorativne materijale i izrađuje razne vrste tapetarskih ramova. Vrši reparaciju
oštećenog namještaja i drugih proizvoda od drveta.
Planira i organizuje sopstveni rad u oblasti tapetarskih radova, priprema radno mesto i resurse za realizaciju tapetarskih poslova, u skladu sa planiranim aktivnostima i radnim zadatkom, vrši krojenje i šivenje dekorativnih materijala, izrađuje tapetarske ramove, vrši tapaciranje namještaja i zidnih površina, vrši tapaciranje enterijera saobraćajnih sredstava, izvodi postupak reparacije oštećenog proizvoda od drveta, vrši nabavku opreme, materijala i uređaja potrebnih za realizaciju radnog zadatka, izrađuje radnu dokumentaciju, vrši nadzor nad poslovima pomoćnika tokom realizacije radnog zadatka, sprovodi postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima, održava alat, opremu i uređaje za rad, obavlja komunikaciju sa saradnicima, nadređenima i korisnicima usluga, primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu, i zaštite životne sredine.
u proizvodnim halama, zanatskim radionicama i na terenu, u stanovima, kućama.
Poželjno je konstantno samostalno usavršavanje znanja i veština.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
Posao je čist i može biti dosta kreativan.
Stajanje na radnom mestu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.