Baza zanimanja

PR menadžer

PR menadžer ima odgovoran zadatak da izgradi poverenje kompanije i da vodi računa o njenom imidžu. Na prvom mestu on ostvaruje saradnju sa javnošću, istražuje stavove i potrebe određene ciljne grupe, organizuje javne nastupe, planira i naručuju reklame, organizuje komunikaciju sa okruženjem. On bi trebalo da bude osoba koja je edukovana iz oblasti komunikologije i ima široko opšte obrazovanje, uglavnom iz oblasti sociologije, politikologije, organizacionih nauka, ekonomije, psihologije. Izuzetno je važno da poznaje strane jezike i bude obavešten o aktuelnim događajima iz svih oblasti života. Važno je da konstantno bude na raspolaganju predstavnicima medija, a najbolji rezultati se postižu održavanjem redovnih ličnih kontakata sa predstavnicima medija.
Osobe koje se profesionalno bave odnosima sa javnošću, poželjno je da budu sposobni da razgovaraju sa svakim, da su druželjubivi, komunikativni, pozitivni, imaju dobar smisao za humor, a budu vešti prilikom pisanja saopštenja, budu energični i radoznali. Važno je da umeju da izazovu pažnju i da su sposobni da drugog jednostavno uvere.
Kompanije, organizacije, PR agencije, osnivanje sopstvenog brenda
Kursevi stranih jezika.
Potrebno je da budete u kontaktu s novinarima svih vrsta medija (TV, radio, štampa, sajtovi…). I dok se komunikacija s medijima često obavlja na konferencijama za novinare, pojedinačni zahtevi za informaciju su veoma česti. Praksa u kompanijama koje se profesionalno bave PR-om pružiće vam mogućnost da primenite u praksi sve što ste naučili tokom školovanja. Na taj način ćete ne samo steći nova znanja već će vam i odlični rezultati rada otvoriti vrata uspešne karijere. Sa svakim rešenim izazovom sticaćete samopouzdanje i dobijati važniju ulogu u novim projektima
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Radoznalost
Veštine rešavanja problema mogu biti od koristi i u privatnom životu.
Rešavanje stresnih i veoma neugodnih izazova koji imaju veze sa javnošću.
Osobe koje se profesionalno bave odnosima sa javnošću, poželjno je da budu sposobni da razgovaraju sa svakim, da su druželjubivi, komunikativni, pozitivni, imaju dobar smisao za humor, a budu vešti prilikom pisanja saopštenja, budu energični i radoznali.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.