Baza zanimanja

Fotograf/kinja

Fotograf snima ljude na ( na fashion show-u, na proslavama, privatno na događajima većih kompanija, na koncertima i raznim drugim mestima), istorijski važne događaje, različita geografska područja i razne druge objekte. Pri tome koristi kamere, filmove, rasvetne uređaje, filtere, a zahvaljujući razvoju digitalne fotografije mora da zna i da koristi kompjuterske programe za obradu fotografija.

Prema onome što fotografiše razlikujemo komercijalnog fotografa, fotografa portreta i fotoreportera.

Komercijalni fotograf snima fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama, časopisima, plakatima itd. Po želji naručioca, fotograf može da fotografiše komplikovane mašinske elemente, snimak najnovije modne kreacije, scene. iz prirode itd.

Portretni fotograf kreira fotografije za dokumente ili fotografiše važne događaje (venčanja, rođendani, promocije).

Fotoreporteri fotografišu različite situacije za novine i časopise, najčešće iz oblasti politike, zabave i sporta i drugih oblasti koje su od javnog interesa.

Pojedinačne radne faze u procesu pripreme fotografije su: priprema prostora, materijala i tehničke opreme; fotografija, razvoj filma; pravljenje fotografija u klasičnoj laboratoriji sa hemikalijama ili na štampaču; klasično retuširanje fotografija i kompjuterska obrada fotografija; laminacija - lepljenje fotografija na tvrdu površinu; kadriranje i skeniranje fotografija; arhiviranje negativa, pozitiva i digitalnih nosača podataka; rad na recepciji foto studija, prodaja fotografskog materijala i opreme.
Časopis, samostalni rad i praćenje konkursa, dnevne novine, internet mediji, modna kuća, fotografska radnja
Razni kursevi fotografije
Amatersko bavljenje fotografijom, bavljenje umetničkim fotografisanjem iz hobija, portretisanje različitih događaja iz života ljudi i rad u jednoj fotografskoj radnji na kratko.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Trgovačke
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Fleksibilnost
Ne postoji radno vreme, već rad po zadatku, što pruža mogućnost da se samostalno organizije svoje vreme na najbolji mogući način, radi se posao koji se voli i ima dosta mogućnosti putovanja.
Često se po ceo dan stoji na poslu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.