Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Akademija Umetnosti

Univerzitet Braća Karić / Alfa univerzitet

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs


Studentska služba

Telefon: 011/3618-715, 011/3621-293 Imejl: g_jovanovic@akademijaumetnosti.edu.rs

Adresa

Beograd, Nemanjina 28

Telefon

011/3618-716

Email

info@akademijaumetnosti.edu.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Kamerman/ka, Snimatelj/ka

Dizajner/ka multimedija

Producent/kinja

Fotograf/kinja

Dizajner/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Gluma

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 4000 evra

Ostale informacije

Studijski program vodi: Mirjana Karanović, redovni prof. Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine Broj ESPB (ECTS): 240 Stručni naziv: Dramski i audiovizuelni umetnik: glumac

Prijemni ispit
Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata: recitacija (po izboru kandidata); monolog (po izboru kandidata): a) drama b) komedija improvizacija na zadatu temu; imitacija.

Produkcija u umetnosti i medijima

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 1850 evra

Ostale informacije

Studijski program vodi: dr Dejana Prnjat, redovni prof. Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine Broj ESPB (ECTS): 240 Stručni naziv: Dramski i audiovizuelni umetnik: producent u umetnosti i medijima

Prijemni ispit
Kandidati pišu rad na jednu od četiri ponuđene teme iz oblasti kulture, umetnosti i medija. Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu. Razmatra se projekat po izboru sa stanovišta produkcije. Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

Filmska i tv režija i montaža

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 4500 evra

Ostale informacije

Studijski program vode: prof. Miroslav Živanović i prof. Gordana Zafranović Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine Broj ESPB (ECTS): 240 Stručni naziv: diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik: REŽISER/MONTAŽER
Prijemni ispit
Moduo FTV Režija
Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit se sastoji iz: pismene analize prikazanog filma i testa iz poznavanja filmske umetnosti. Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.
Moduo FTV Montaža
Prijemni ispit se sastoji iz pismenog odgovaranja na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije; pismene analize zadatog filma i razgovora sa komisijom.

Muzička produkcija i dizajn zvuka

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 4000 evra

Ostale informacije

Studijski program vodi: dr Dušan Petrović, vanredni prof. Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine Broj ESPB (ECTS): 240 Stručni naziv: diplomirani umetnik višemedijske umetnosti: umetnik zvuka

Prijemni ispit
Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dva dana, a kandidat je dužan da na prijemni ispit donese svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu, džingl, primenjenu muziku).

Fotografija i kamera

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 4000 evra

Ostale informacije

Studijski program vode: prof. Radoslav Vladić i prof. dr Milan Radovanović Dužina trajanja osnovnih akademskih studija: 4 godine Broj ESPB (ECTS): 240 Stručni naziv: diplomirani umetnik višemedijske umetnosti: sinmatelj/fotograf

Prijemni ispit Prijemni ispit sastoji se od tri dela:1. U usmenom delu ispitа komisijа pregledа vaš portfolio koji se sаstoji od dvаdeset fotografija formata 20 x 30 cm. 2. U prаktičnom delu ispitа imate zаdаtаk dа napravite kompoziciju. 3. U teorijskom delu ispitа rešavate test koji se sаstoji od 25 pitаnjа iz opšte kulture i 25 pitаnjа iz fotogrаfske i snimаteljske struke.