Baza zanimanja

Armirač/ica

Armirač je stručnjak za izradu i postavljanje armature u betonske konstrukcije. Njegove dužnosti uključuju: čitanje i tumačenje tehničkih crteža i planova, izrada armaturnih mreža i skeleta, postavljanje armature u oplatu pre betoniranja, kontrola kvaliteta postavljene armature.

Dakle, on u betonske elemente i konstrukcije on ugrađuje armirane šipke, koje poboljšavaju performanse betona. Nakon što su šipke implementirane, armirač ih „zatvara“, odnosno zaliva betonom, zato je ovo zanimanje poznato i pod nazivom armirač betonirac. Armaturne šipke se izlivaju od posebne vrste gvožđa visoke otpornosti, a primenu imaju u temeljima građevinskih objekata, pločama, stepenicama, nosećim stubovima, ogradama, liftovima.

Armirač ne može da postavi armaturu bilo gde u konstrukciji. Kako bi mogao da otpočne sa svojim poslom mora da ima uvid u projekat objekta koji se gradi. Armirač mora poznavati projektnu dokumentaciju kako bi mogao da izvrši svoj posao odgovorno i kvalitetno.
na građevinama, na otvorenom prostoru, dok nešto ređe može da radi i u pogonima. Danas se često dešava da je posao kombinovan – armirač u stovarištu izliva armature, koje se zatim isporučuju na građevinu, gde pristupa njihovoj ugradnji.
Kurs i obuka za armirača.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Tehničke, manipulativne veštine
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
Ovaj posao je deficitaran, te je veliak potražnja za armiračima.
Posao koji vrši armirač je odgovoran i fizički zahtevan. Armirač mora da bude u dobroj telesnoj spremi i kondiciji, jer pored težine samih materijala, mora da se nosi i sa različitim vremenskim uslovima rada.
Za rad na poziciji armirača u Srbiji, najčešće je potrebno završiti srednju tehničku školu ili slično.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.