Baza zanimanja

Prehrambeni tehničar/ka

Prehrambeni tehničar je stručnjak koji radi u prehrambenoj industriji. Njihov posao obuhvata pripremu, kontrolu, analizu i nadzor proizvodnje prehrambenih proizvoda. Oni prate procese proizvodnje hrane, upravljaju i održavaju opremu, kontrolišu kvalitet namirnica, sprovode higijenske standarde i osiguravaju usklađenost sa zakonodavstvom.

Prehrambeni tehničari organizuju prijem, rukovanje, skladištenje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode linije za proizvodnju hrane i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijama.
Još neki radni zadaci prehrambenog tehničara se sastoje od:ispitivanja namirnica i vode: organoleptička, fizičko-hemijska, radiološka, utvrđivanje mikrobioloških svojstava sirovina, poluproizvoda i proizvoda. pripreme materijala i pribora za analize (mikrobiološke, biohemijske i hemijske) procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda (animalnih, konditorskih), konzervisanje i vrenje skladištenja odnosno čuvanja gotovih proizvoda. Rad u školskoj mikroboiološkoj i prehrambenoj laboratorija. Priprema pogone i upravlja procesom proizvodnje u pekarstvu, mesarstvu, mlekarstvu,u proizvodnim pogonima za konzervisanje voća i povrća, i destilaciju alkohola

Za rad na poziciji prehrambenog tehničara u Republici Srbiji potrebno je završiti srednju školu u oblasti prehrambene tehnologije, gde se stiču osnovna znanja o prehrambenim procesima, sigurnosti hrane, analizi i kontroli kvaliteta. Takođe, postoji mogućnost daljeg usavršavanja i obrazovanja na visokoškolskom nivou, na primer kroz studijske programe prehrambene tehnologije ili srodnih oblasti.
u različitim sektorima prehrambene industrije, uključujući proizvodnju hrane, preradu voća i povrća, mlekarsku industriju, mesnu industriju, konditorsku industriju, industriju napitaka, u laboratorijama za analizu hrane, inspekcijskim organima.
Seminari iz oblasti kvaliteta hrane.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Posao se može obavljati nakon srednjoškolskog obrazovanja i kao takav ima dosta mogućnosti za napredovanje.
Uslovi rada se razlikuju od jedne do druge radne sredine. Tako, na primer, u industriji prerade mesa postoje potpuno drugačije mogućnosti nego u proizvodnji slatkiša. Ali čak iu istoj proizvodnoj grani u različitim preduzećima, uslovi rada mogu značajno da se razlikuju u zavisnosti od stepena savremenosti određene tehnologije.
Pre svega, kandidati za ovu profesiju ne smeju da budu kliconoši ili da pate od alergija na prehrambene sirovine i njihove proizvode. Posao zahteva dobar vid, normalan sluh i osetljivost na mirise i ukuse. Zbog prilagođavanja različitim tehnologijama i čestih promena u tehnološkim procesima, neophodno je posedovanje opštih intelektualnih sposobnosti. Zbog rada sa životnim namirnicama važna je preciznost i svest u radu. Kao organizatori i rukovodioci pojedinih delova proizvodnje, prehrambeni tehničari moraju da poseduju određene organizacione sposobnosti i smisao za komunikaciju i timski rad.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.