Baza zanimanja

Community manager - Menadžer zajednice na društvenim mrežama

Community management predstavlja profesionalni rad na održavanju veza sa korisnicima društvenih mreža. Reč je pre svega o komunikaciji sa online zajednicama, zbog čega se posao i zove menadžer zajednica (tj. komjuniti menadžer).

Komjuniti menadžer je zadužen za kreiranje i sprovođenje digitalne strategije kako bi se postigao zacrtani cilj. Jedan od glavnih zadataka jeste svakako kreiranje pozitivnog imidža brenda na internetu. Pored toga njegov zadatak je da kreira sadržaj objave koja će biti plasirana na društvenim mrežama, da prati reakciju publike, da prati statistiku društvenih mreža i analizira je, da kreira digitalne strategije prisustva na društvenim mrežama. Ukratko, njegov glavni zadatak je da pravi strategiju onlajn nastupa nekog brenda,
Korporaciji, medijskoj kući, organizaciji civilnog društva, marketinškoj agenciji, rad za poznatu osobu, rad u marketinškom sektoru neke kompanije ilii organizacije, freelenser.
Potrebno je znanje o društvenim mrežama i digitalnim platformama, strateško razmišljanje, poznavanje komunikacije određenog brenda. Praćenje vebinara, portala, blogova o aktuelnim temama i trendovima je dobrodošlo. Postoji dosta obuka za komjuniti menadžere, ali treba se raspitati o prethodnom iskustvu i referencama predavača.
Potrebna je spremnost za samostalno učenje o internetu i komunikaciji na internetu i mrežama. Poželjne su studije u oblasti komunikologije ili digitalne komunikacije i srodnih oblasti; aktivizam na društvenim mrežama.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Kontakt sa novim tehnologijama, stalno učenje i upoznavanje sa razmišljanjima drugih ljudi, rad na projektima, mogućnost za kreativno izražavanje, dinamičnost i rad sa mladima - zanimanje je novo, pa su uglavnom mladi i oni koji ga obavljaju.
Može da bude stresno zbog reakcija nezadovoljne publike. Spoj kreativnog i analitičkog/strateškog razmišljanja nekima predstavlja izazov.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.