Aktuelno

Stručnjak za proizvodnju organske hrane

14.09.2017.
2388

U moderno doba došlo je do velikih promena u načinima proizvodnje hrane. Sve je veća tražnja za organskim namirnicama, a samim tim sve veća potreba i za njihovom proizvodnjom. Zbog toga je stvoreno i jedno u nizu savremenih, vrlo popularnih zanimanja - stručnjak za proizvodnju organske hrane.

Stručnjak za proizvodnju organske hrane osigurava kvalitet čitavog procesa proizvodnje zdrave hrane po strogim ekološkim standardima. Vodi računa o kvalitetu zemljišta, čistoći vazduha, vode i ostalih uslova koji utiču na proizvodnju zdrave hrane biljnog i životinjskog porekla. Srbija ima veliki potencijal za izvoz organske hrane koja je sve traženija na svetskom tržištu.

Da bi neko mogao da stekne ovo zvanje, neophodno je da poseduje određen nivo znanja iz oblasti poljoprivrede, odnosno poljoprivredne proizvodnje ili, pak da je spreman da o tome uči u okviru specijalizovanih studija, obuka i kurseva. Proces gajenja organske hrane uključuje najpre bogato znanje o samom zemljištu, te o adekvatnim načinima formiranja i pripreme zemljišta na kome može da se gaji takva vrsta hrane, kao i o tome na koji način bi trebalo da se gaje životinjske vrste i čime bi trebalo da se hrane kako bi njihovo meso moglo da bude smatrano organskim.

Kako organska proizvodnja zahteva visok nivo znanja iz različitih oblasti, edukacija igra presudnu ulogu. Ukratko rečeno, organska proizvodnja biljaka i biološki uzgoj životinja ima za cilj da unapredi poljoprivredu u čitavom području kako bi bilo što manje štete za sve: čoveka, biljke, životinje i okolinu. Ali, da bi organska proizvodnja mogla da bude započeta na određenom zemljištu neophodno je da se ono na adekvatan način očisti i pripremi za zdravu, organsku proizvodnju, a budući da je za čitav taj proces potrebno i nekoliko godina, sasvim je jasno da se od stručnjaka za proizvodnju organske hrane zahteva visok nivo strpljenja, uzevši u obzir da će rezultati njegovog rada biti vidljiv tek posle dužeg vremenskog perioda. Pored neophodnih znanja stručnjak za organsku proizvodnju hrane treba da poseduje dobre organizacione i komunikacione veštine kao i položen vozački ispit.

Veoma je važno da se tokom procesa proizvodnje uzgoj ne tretira nikakvim hemijskim preparatima, poput veštačkog đubriva i različitih pesticida, a izuzetno se vodi računa i o očuvanju biljnih vrsta. Upravo zato, stručnjak za proizvodnju organske hrane tokom obuke za obavljanje ovog posla stiče znanja o pripremi đubriva i lekova za određene bolesti biljaka, ali isključivo koristeći prirodne proizvode.

Takođe stručnjak za proizvodnju organske hrane odgovoran je i za održavanje odgovorne poljoprivrede, između ostalog zadužen i za brigu o što manjem stvaranju otpadnih materija, odnosno smeća, te za to da ne dođe do bilo kakve vrste zloupotrebe, kako biljnih tako i životinjskih vrsta, ali i čoveka.

Biljna vrsta, to jest meso životinjske vrste uzgajane na ovaj način treba da poseduje sertifikat, koji je priznat na svetskog nivou, a na kome mora jasno biti istaknut podatak da je proizvedeno prema pravilima organske proizvodnje, te da je u pitanju namirnica koja je garantovano uzgajana na biološki način. Zbog toga je važno je da stručnjak za organsku proizvodnju poseduje određena znanja o licencama i sertifikatima, da poseduje znanja iz engleskog jezika i da prati dešavanja na svetskom nivou.

 

Izvori:

  1. http://fbio.naisbitt.edu.rs/osnovne-studije/
  2. http://www.politika.rs/scc/clanak/99989/Organska-hrana-sansa-Srbije
  3. https://durmitor.wordpress.com/2011/08/21/organska-poljoprivreda-%E2%80%93-biofarming/
  4. http://www.organiccentar.rs/
  5. https://www.akademijaoxford.com/kurs-za-strucnjaka-za-proizvodnju-organiske-hrane.php