Aktuelno

Ko su frilenseri?

13.02.2020.

Ko su frilenseri? Sigurno ste više puta nailazili na ovu reč, a niste baš bili sigurni ko su frilenseri i čime se oni bave. Frilensing nije jedno zanimanje već skup različitih poslova koji se obavljaju isključivo putem interneta. Tu se mogu svrstati: dizajn, prevođenje, obrada podataka, pisanje tekstova i novinskih članaka i drugi raznovrsni poslovi. Frilenser može obavljati posao za klijenta ili kompaniju, u definisanom vremenskom roku ili dugoročno. Ponekad se frilensing poredi sa programiranjem i IT sektorom, međutim treba ga shvatiti u mnogo širem opsegu. Ali nije greška smatrati da su počeci frilens poslova direktno povezani sa programerima.

Kako izgleda prosečan dan jednog frilensera? Ono što je karakteristično za frilensere jeste da njihov radni prostor predstavlja bilo koje okruženje u kom oni mogu da se povežu na internet i udobno smeste sa svojim laptopom. Tako da jedno radno mesto frilensera mogu biti kafići, coworking prostori, parkovi, te čak i udoban krevet u sopstvenom domu. Radno vreme je fleksibilno, što znači da frilenseri mogu sami sebi odrediti kada će i koliko raditi u toku dana. Ono što frilenseri često ističu kao problem jeste da je ponekad teško razlikovati prostor za rad i prostor za slobodno vreme i dokolicu.

Gde se zapošljavaju frilenseri? Jedan tipičan frilenser pronalazi posao na onlajn platformama koje služe upravo za to. Na specijalizovanim sajtovima susreću se poslodavci u potrazi za radnom snagom i frilenseri koji nude svoje veštine. Neke platforme su usmerene na određena zanimanja, poput edukativnih platformi – učenje jezika, platformi za dizajn, prevođenje, pisanje tekstova i novinarskih članaka.

Neki od njih su:

Kako pojam frilensera više predstavlja oblik rada nego zanimanje, tako i ne postoji formalno obrazovanje za frilensere. Oni mogu, ali i ne moraju biti obrazovani za posao koji obavljaju. Drugim rečima, veštine i stečena znanja koje frilenser ima mogu više doprineti pronalaženju posla ili angažmana nego završen fakultet ili visoka škola. Naravno, poželjno je da te veštine budu na neki način demonstrirane, izradom portfolija. Portfolio su svi prikazani uspesi koje frilenser ima, na jednom mestu. Recimo, ukoliko jedan dizajner želi da frilensuje (glagol koji u jednoj reči opisuje rad frilensera sa svim već navedenim karakteristikama), on treba da na jednom mestu skupi sve svoje radove koje je do sad radio, kako bi pokazao poslodavcu šta sve ume.

Zanimljivo je da se Srbija danas nalazi u samom vrhu prema broju frilensera po glavi stanovnika, u celom svetu. Razlog ovolike popularnosti frilensinga jeste relativno dobra zarada koju ostvaruju, koja je u proseku oko sto hiljada dinara na mesečnom nivou. Razvoj ove oblasti biće veoma zanimljiva u budućnosti, naročito kako frilensing bude što više prepoznat i izjednačen sa formalnim radom. Ulazak u svet frilensinga jeste izazovan i na prvi pogled konfuzan, ali nakon uloženog truda, stvoriće se bezbroj prilika za zanimljive projekte i poslove. Treba napomenuti da to nije put do lake zarade, već da nosi niz izazova sa kojima se mora suočiti osoba koja želi da se bavi frilensom. Potrebno je uložiti mnogo truda i znanja, a naročito su korisne veštine rada na računaru, koje će ubediti poslodavca ili klijenta da zaposli baš vas, a ne nekog drugog.