Aktuelno

Karijerno sazvežđe poznatije kao WEB4JOBS

30.04.2020.

Razvojni put mlade osobe od obrazovanja do posla i stabilne karijere u prošlosti je izgledao poprilično jednolično, o čemu mogu da posvedoče naši roditelji. Oni su se obrazovali za određeno zanimanje, nakon završetka tog procesa pronalazili su posao i nastavljali dalji razvoj kroz rad. Promena karijere i zanimanja bila je prava retkost, dok je čest slučaj bio da ceo životni vek provedu u jednoj firmi. Vremenom, sve je to počelo da se menja i prilagođava savremenom dobu i novim generacijama mladih koje su imale i nove i drugačije potrebe i karijerne ciljeve. Poslovi su postali drugačiji, mladi su dobili mogućnost da prave izbor, a svoje odluke o karijeri menjaju. Takođe, jedna od ključnih potreba postala je potreba za mobilnošću. Pod mobilnošću podrazumevamo putovanje, promenu okruženja radi usvajanja veština, upoznavanja drugih mladih ljudi, razmene iskustava i ideja, a sve sa ciljem profesionalnog napretka i napretka same okoline.Primera radi, javlja se kada želimo da upišemo fakultet ili dobijemo ponudu za posao iz snova, u nekom drugom gradu.

Naravno, tu je i Internet koji sadrži bezbroj mogućnosti za učenje, zaposlenje, obuke i sve ono što je jednoj osobi potrebno za usvajanje novih veština. Međutim, kako Internet može na prvi pogled delovati kao nepregledno sazvežđe informacija, a tako i osobi koja gleda u njega sve može delovati konfuzno i izmešano. Kako bi se napravio neki red u tom sazvežđu i njegovi elementi postali jasni i lako dostupni, tim eksperata sa Zapadnog Balkana (Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije i Albanije) došao je na ideju da sačini inovativnu platformu pod imenom WeB4JOBS koja ima za cilj da odgovori na spomenute ključne potrebe mladih – celoživotni razvoj i mobilnost.

MOBILNOST

Zapadni Balkan, kao područje malih kulturoloških razlika i velikih sličnosti među ljudima, postao je pristupačna lokacija za sve mlade koji žele da se povežu sa svojim vršnjacima i ostvare svoje autentične ideje. Putovanje i promena mesta radi pronalaska posla u regionu su znatno olakšani, ali i dalje postoje neka ograničenja, poput različitih dokumenata i postupaka koje je potrebno predati da bi se dobila dozvola za rad. Kako bi prevazišli ta ograničenja, mladi mogu na WeB4JOBS platformi da pronađu informacije o dokumentima i dozvolama koji su im neophodni za zaposlenje i školovanje. Proučivši dobro neophodne uslove za zaposlenje u zemlji u kojoj žele da rade, mladi u okviru ove platforme mogu da i da pretraže sve poslove koji se nude u tim zemljama. WeB4JOBS u sebi sadrži bazu aktuelnih oglasa za posao sa detaljima neophodnim za prijavu. Međutim, ako u datom trenutku ne pronađete odgovarajuću ponudu za posao, u okviru platforme možete pristupiti Izvorima za pretragu poslova, odnosno bazi sajtova koji služe za pronalazak poslova. Za one koji imaju neku inovativnu ideju koju bi želeli da ostvare i okušaju se u domenu preduzetništva, na WeB4JOBS-u mogu pronaći i prostor za to u okviru sekcije - Samozaposlenje. Stoga, iako trenutno svi sedimo kod kuće i čekamo rasterećenje mera zbog virusa COVID-19, ipak možemo putem platforme krenuti u planiranje naše mobilnosti za naredni period.

KARIJERNI RAZVOJ I EDUKACIJA

Postoje mladi koji se i dalje nalaze u procesu obrazovanja, dok postoje i oni koji bi želeli da promene svoj karijerni put. Ukoliko želite da naučite neke nove veštine, platforma u sebi sadrži bazu sajtova koji nude obuke, kako online tako i „offline“. Na taj način lako možete pronaći odgovarajući kurs iz oblasti koja vas interesuje i krenuti na put usvajanja novih veština. S druge strane, na WeB4JOBS platformi postoji baza fakulteta, ali i sajtova na kojima možete pronaći sve aktuelne informacije o studijama i mogućnostima studiranja za mlade. Kako karijerni put više nije jednosmerna ulica i pošto se mladi suočavaju sa nizom izazova i odluka koje treba da donesu u vezi sa svojom karijerom, njima su potrebne i adekvatne informacije. Neophodni resursi za to mogu se pronaći na WeB4JOBS platformi, gde svaka osoba u skladu sa svojim interesovanjima može pronaći nešto po svojoj meri.

Nepregledno sazvežđe interneta je uz WeB4JOBS dobilo svoju strukturu i olakšalo snalaženje mladoj osobi, i pretraga karijernih mogućnosti je postala i više nego jednostavna. Platforma sadrži sledeće sekcije:

  • Mogućnosti za obuku
  • Edukacija
  • Aktivno traženje posla
  • Karijerno informisanje
  • Samozaposlenje
  • Aktuelni oglasi za posao
  • Oglasi za freelance poslove
  • Aktuelni oglasi za praksu

 

 U tom sazvežđu sada se jasno razlikuju svi njeni delovi – mobilnost mladih, sa ciljem razmene ideja i sticanja iskustva kroz rad, ali i celoživotni razvoj koji se sastoji od mogućnosti za obuku, baze formalnog obrazovanja, karijernog savetovanja, i slično. WeB4JOBS je tako postao jedinstvenaone-stop-shop stanica koja služi da integriše i promoviše mobilnost mladih sa Zapadnog Balkana, ali i da pruži sve online usluge za bolji karijerni razvoj. Stoga, pozivamo vas da se, klikom na sledeći link, upoznate sa ovom platformom i upustite u razvoj svog karijernog puta – http://web4jobs.info/*Ovaj naziv ne izražava stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.