Aktuelno

Akademija mladih poslovnih žena lidera

03.07.2020.

Prijave za V4+ Academy of Young Business Women Leaders (V4 + Akademija mladih poslovnih žena lidera)zvanično su otvorene!

Cilj projekta je da okupi 25 mladih, ambicioznih žena iz Češke, Poljske, Republike Srbije, Slovačke i Mađarske, kako bi ih opremili poslovnim i interpersonalnim veštinama.

Tokom V4 + Akademije mladih poslovnih žena lidera, eksperti, stručnjaci za izjednačavanje mogućnosti na tržištu rada, žene koje igraju ključne uloge u poslu, podeliće sa učesnicama svo svoje iskustvo u pregovorima, poslovnoj proceni, upravljanju projektima i radiće na veštinama emocionalne inteligencije – komunikaciji, samopouzdanju, davanju povratnih informacija, asertivnosti – na način koji omogućava mladim poslovnim ženama da iskoriste prednosti svih ženskih osobina koje zaista poseduju i svih pozitivnih stereotipa o tim osobinama koje postoje u poslovnom okruženju.

Na ovaj način, možeš dobiti šansu, ne samo da poboljšaš svoje kompetencije, već i da osvojiš tržište rada u V4+ regionu i da, zajedno sa trenerima Akademije napišeš i objave, zaključke i preporuke poslodavcima o ulozi žena u poslovnom razvoju.

Ko može da učestvuje?

Studentkinje na završnoj godini studija i studentkinje koje su diplomirale (do 27 godina), u oblasti prava, finansija, zdravstvene zaštite, marketinga, informacionih tehnologija, energetike, psihologije, sa naglaskom na STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika) fakulteta sa univerziteta u Češkoj, Poljskoj, Republici Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj – pet žena iz svake partnerske zemlje.

Svaka mlada poslovna žena lider dobiće priliku da testira sve što je naučila, praksom prilagođenom njenom individualnom profilu interesovanja, kompetencija i profesionalnih ciljeva.

Rok za prijavu je 17. jul 2020. godine. 

Za sve dodatne informacije, piši na imejl: arak@paga.org.pl

P
reuzeto sa: http://www.mingl.rs/