Aktuelno

Konkurs za nastavnike i stručne saradnike za pohađanje dvodnevne akreditovane obuke

23.07.2020.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) ovim putem poziva zainteresovane nastavnike i stručne saradnike da se prijave za učešće u projektu ,,Karijerno vođenje i savetovanje za bolju zapošljivost mladih – KVIS2020“ koji sprovodi BOŠ uz finansijsku podršku Solidar Suisse Kancelarije u Srbiji. 

Beogradska otvorena škola (BOŠ) ovim putem poziva zainteresovane nastavnike i stručne saradnike da se prijave za učešće na projektu ,,Karijerno vođenje i savetovanje za bolju zapošljivost mladih – KVIS2020“ koji sprovodi BOŠ uz finansijsku podršku Solidar Suisse Kancelarije u Srbiji.

UČEŠĆEM U PROJEKTU DOBIJATE:

  • pohađanje dvodnevne akreditovane obuke namenjene unapređivanju kompetencija nastavnika za pružanje kvalitetnih usluga usmerenih na veštine upravljanja karijerom kod učenika;
  • mentorsku podršku BOŠ tima za primenu naučenog na obuci kroz realizaciju aktivnosti KViS-a za učenike.

 Dvodnevna obuka “Korak dalje ka sveobuhvatnim i kvalitetnim uslugama karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama” (kat. br. 38) je namenjena predstavnicima školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje koji već poseduju osnovno znanje u ovoj oblasti, ali imaju želju da unaprede svoje kompetencije za pružanje usluga usmerenih na razvoj veština upravljanja karijerom kod učenika. Između ostalog, obuka će pokriti teme kao što su: sticanje veština za upravljanje karijerom kod učenika; kompetencije praktičara za karijerno vođenje i savetovanje; odlučivanje i planiranje karijere; kako posavetovati učenike da donesu odluku u vezi sa svojom karijerom; alati za aktivno traženje posla.

Obuka traje dva dana i akreditovana je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nosi 16 bodova.

Dvodnevna obuka će biti održana 22. i 23. avgusta 2020. u BeograduSve troškove obuke, smeštaja i prevoza odabranih učesnika snosiće Beogradska otvorena škola. Organizatori obuke će preduzeti sve propisane mere postupanja prilikom organizovanja događaja i obezbediti neophodna sredstva u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.

Nakon obuke, školski timovi će imati obavezu da organizuju i realizuju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, u cilju primene stečenih znanja i veština za najmanje 20 učenika. Aktivnosti će biti mentorski podržane od strane BOŠ tima. Školski timovi za KViS će na taj način dobiti priliku da pomognu učenicima da razviju veštine upravljanja karijerom i tako ih osnaže da samostalno donose odluke vezane za svoj profesionalni razvoj utemeljene na informacijama.

Očekuje se da KViS aktivnosti za učenike budu organizovane najkasnije do 31. oktobra 2020. godine.

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE:

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju po dvoje nastavnika/stručnih saradnika, članova školskog tima za KViS, koji aktivno sprovode usluge i odgovorni su za pisanje i sprovođenje školskog Plana i Programa za karijerno vođenje i savetovanje.

Na konkursu će biti odabrano ukupno 20 predstavnika iz 10 srednjih škola širom Srbije.

KRITERIJUMI ZA ODABIR ŠKOLA:

  • ispunjenost administrativnih uslova (popunjen prijavni formular, dostavljeno pismo podrške potpisano i overeno od strane direktora/ke škole);
  • motivisanost prijavljenih nastavnika za učešće na seminaru;
  • spremnost prijavljenih nastavnika da ispune obaveze predviđene projektom;
  • zastupljenost škola iz različitih regiona i okruga;
  • zastupljenost učesnika oba pola;
  • spremnost škole da se i po završetku projekta dalje razvijaju usluge KViS-a u skladu sa standardima dobre prakse na nacionalnom i evropskom nivou.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prijavni formular. Potrebno je da predstavnici škole popune jedan prijavni formular koji možete pronaći OVDE najkasnije do 10. avgusta 2020. godine.
  2. Pismo podrške. Neophodno je poslati pismo podrške za realizaciju svih aktivnosti u okviru projekta, potpisano i overeno od strane direktora/ke škole. Formular pisma podrške možete naći OVDE. Pismo podrške, u vidu skenirane kopije, potrebno je dostaviti na imejl adresu puz@bos.rs do 10. avgusta 2020. godine.  

Rok za prijavu učešća i slanje celokupne dokumentacije je 10. avgust 2020. godine. Razmatraće se samo prijave pristigle do navedenog roka. 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Program za unapređivanje zapošljivosti Beogradske otvorene škole na imejl: puz@bos.rs