Aktuelno

Škola ekonomskih i socijalnih prava

16.10.2020.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i ove godine organizuje Školu ekonomskih i socijalnih prava!

Pozivaju sve one koji su zainteresovani za teme koje se tiču socijalne pravde, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava i nejednakosti koje vide na svakom koraku da se prijave za učešće u Školi ekonomskih i socijalnih prava.

Škola će trajati sedam nedelja, od 2. novembra do 20. decembra 2020. godine.

Program Škole će polaznicama i polaznicima pružiti mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, kao i brojnim izazovima u pogledu ostvarivanja ovih prava u Srbiji. Uz predavače i predavačice koji se bave zaštitom ekonomskih i socijalnih prava, kao i gostujuće predavače i predavačice, program će ponuditi praktične alate za bavljenje ovim pravima i pokušati da kroz perspektivu problema sa kojima se građani i građanke Srbije suočavaju osvetli njihove najvažnije aspekte i pruži okvir za njihovo razumevanje. 

Tokom trajanja Škole biće obrađene i teme rastuće društvene nejednakosti, siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije manjinskih i marginalizovanih zajednica, kao i uticaja ekonomske politike, mera štednje i korona virusa na ostvarivanje ovih prava. Pored toga, na konkretnim pitanjima koja se tiču prava na socijalnu zaštitu, stanovanje i rad i zapošljavanje, biće obrađeni i neki od sistemskih problema u ostvarivanju ovih prava u Srbiji.

Predavanja će se odvijati u blokovima, jednom nedeljno u online formi, a svi zainteresovani polaznici i polaznice mogu poslati prijave do 26. oktobra 2020 godine na adresu: office@a11initiative.org.

Uz prijavu je potrebno dostaviti CV i kratko pismo o motivaciji za pohađanje Škole ekonomskih i socijalnih prava (ne duže od 300 reči). Poznavanje engleskog jezika je poželjno zbog materijala koji će se koristiti tokom trajanja Škole.

Detaljan program i materijali za pripremu Škole biće dostavljeni onim polaznicima i polaznicama koji budu primljeni.


Preuzeto sa: https://www.mingl.rs/rubrike/projekti-za-mlade/539/2020/10/07/skola-ekonomskih-i-socijalnih-prava.html