Aktuelno

Napiši esej i osvoji nagradu!

12.07.2021.
103

MladiRini traži upravo tebe! Ukoliko imaš neki zanimljiv esej, priču ili drugi tematski značajan rad, mi imamo priliku za tebe. Podstičemo te da podneseš svoj rad koji će biti predstavljen na platformi, stvorenoj od strane timova sa Zapadnog Balkana, punih aktivista i internet entuzijasta. Platforma daje glas mladima Zapadnog Balkana i u isto vreme pruža priliku donosiocima odluka da se upoznaju sa problemima sa kojima se ti i tvoji vršnjaci svakodnevno susrećete. MladiRini teži da postane najpopularnija platforma za mlade širom regiona.

MladiRini traži upravo tebe! Ukoliko imaš neki zanimljiv esej, priču ili drugi tematski značajan rad, mi imamo priliku za tebe.

Kao mlada osoba sa Zapadnog Balkana, možeš da daš značajan doprinos našoj inicijativi.

Podstičemo te da podneseš svoj rad koji će biti predstavljen na našoj platformi, stvorenoj od strane timova sa Zapadnog Balkana, punih aktivista i internet entuzijasta. Platforma daje glas mladima Zapadnog Balkana i u isto vreme pruža priliku donosiocima odluka da se upoznaju sa problemima sa kojima se ti i tvoji vršnjaci svakodnevno susrećete. MladiRini teži da postane najpopularnija platforma za mlade širom regiona.

UKOLIKO BI ŽELEO/LA DA TVOJ RAD BUDE OBJAVLJEN NA NAŠOJ PLATFORMI I DA SE TVOJ GLAS ČUJE, POŠALJI NAM SVOJ RAD KOJI BI TREBALO DA SE PRIDRŽAVA SLEDEĆIH SMERNICA:

 • Broj reči ne treba da bude veći od 900
 • Iako donja granica broja reči nije propisana, radovi kraći od 300 reči se ne podstiču
 • Radovi bi trebalo da budu napisani o jednoj od sledećih tema:
      –  Demokratija i vladavina prava
     –   Slobode na internetu
     –   Životna sredina
 • Poslati radovi bi trebalo da budu pisani na jednom od sledećih jezika – engleski, albanski, makedonski, bosanski, crnogorski, ili srpski
 • Učesnici mogu poslati više od jednog rada
 • Radovi napisani od strane dva autora su takođe dobrodošli, i oni takođe mogu da podnesu više od jednog rada
 • Podneseni radovi bi trebalo da se pridržavaju osnovnih principa akademske čestitosti: poštenje, pravičnost, i odgovornost, što znači da radovi ne smeju biti plagirani, odnosno trebalo bi citirati ili staviti poveznice do korišćenih izvora.

Svoje radove sa naslovom – Podnošenje radova za platformu MladiRini (tvoje ime), možete poslati na na sledeće adrese do naznačenih datuma:

 • Srbija - 16. jul 2021. ;kontakt: office@cep.org.rs
 • Bosna i Hercegovina - 16. jul 2021. ; kontakt: info@vpi.ba
 • Crna Gora - 16. jul 2021. ; kontakt: dragana@institut-alternativa.org

Dodatne informacije i detaljna uputstva u vezi sa ovim pozivom za radove možeš pronaći ovde.

Tekst konkursa preuzet sa: https://mladirini.org/bhsm/uncategorized/otvoren-poziv-za-tekstove/