Aktuelno

[KONKURS] ADRA raspisuje konkurs za pedagoga

17.08.2021.
142

Fondacija ADRA Srbija – Adentistički razvojni i humanitarni rad, je nevladina, humanitarna i razvojna organizacija koja radi sa ljudima pogođenim siromaštvom i nevoljom kako bi se pokrenule pravedne i pozitivne promene kroz osnažujuća partnerstva i odgovorno delovanje.

Fondacija ADRA Srbija – Adentistički razvojni i humanitarni rad, je nevladina, humanitarna i razvojna organizacija koja radi sa ljudima pogođenim siromaštvom i nevoljom kako bi se pokrenule pravedne i pozitivne promene kroz osnažujuća partnerstva i odgovorno delovanje. U cilju realizacije projekta podrške deci iz društveno ranjivih grupa na teritoriji opštine Palilula, traži pedagoga. 

Ključne odgovornosti:

  • Pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima kojima je potrebna; 
  • Rad sa đacima sa kojima se radi po individualnom obrazovnom planu; 
  • Pružanje podrške u organizovanju aktivnosti koje će pomoći deci kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška da se uspešnije uključe u školske i vanškolske aktivnosti sa drugom decom i da budu uspešnija u učenju; 
  • Praćenje napretka đaka u programu i izveštavanje o napretku; 
  • Motivisanje roditelja i podizanja svesti roditelja o značaju obrazovanja; 
  • Ostvarivanje saradnje sa lokalnom upravom, relevantnim institucijama (Centar za socijalni rad, škola i dr.) u cilju zastupanja prava dece i rešavanja njihovih konkretnih problema;
  • Obezbeđivanje dobre informisanosti korisnika o uslugama koje Fondacija ADRA Srbija pruža u okviru Projekta; 
  • Poštovanje kulturne specifičnosti prilikom ostvarivanja kontakta sa korisnicima; ▪ Aktivno praćenje potreba i interesovanja korisnika (dece i roditelja); 
  • Briga da svi uključeni u programske aktivnosti budu zaštićeni od svih oblika nasilja, uskladu sa Politikom zaštite i očuvanja dece Fondacije ADRA Srbija; 
  • Saradnja sa ostalim članovima projektnog tima i aktivno učestvovanje na timskim sastancima;

Sve detalje konkursa možete pronaći na linku: https://adra.org.rs/wp-content/uploads/2021/08/21-8-17-IZMENA-Konkurs-facilitator_vaspitac_ADRA.pdf

Tekst konkursa preuzet sa: https://adra.org.rs/