Aktuelno

Poziv za volontere - Mreža psihosocijalnih inovacija

17.08.2021.

PIN- Psychosocial Innovation Network poziva studente Psihologije i studente Fakulteta primenjenih umetnosti da učestvuju u aktivnostima na projektu „Jedni za druge: Podrška integraciji izbeglica i jačanje mreža u zajednici“ koji sprovodimo u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Srbiji.

PIN- Psychosocial Innovation Network poziva studente Psihologije i studente Fakulteta primenjenih umetnosti da učestvuju u aktivnostima na projektu „Jedni za druge: Podrška integraciji izbeglica i jačanje mreža u zajednici“ koji sprovodimo u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Srbiji.

Projekat je usmeren na formiranje novih mreža podrške u zajednici sa ciljem povećanja tolerancije, interkulturne senzitivnosti, društvene kohezije i smanjenja ksenofobije. Aktivnosti projekta su usmerene pre svega ka mladima kao grupi koja je jedan od najznačajnijih pokretača društvenih promena u svakoj zajednici. Kroz program psihoedukativnih radionica i vršnjačke podrške, mladi iz izbegličke i lokalne populacije će se upoznati sa svojim vršnjacima iz drugih kultura, izazovima sa kojima se susreću, sa različitostima ali i sličnostima između njih, gde će se kroz zajedničke aktivnosti, učenje o toleranciji i interkulturnoj senzitivnosti stimulisati njihov lični, ali i društveni rast, kao i kohezija zajednice.

Volonterski angažman obuhvata:

  • Prikupljanje podataka vezanih za aktivnosti na projektu
  • Učestvovanje u osmišljavanju aktivnosti vršnjačke podrške na projektu (na primer umetničke radionice, posete muzeju, organizovanje sprotskih aktivnosti, pomoć pri snalaženju u školi/fakultetu i slično)
  • Podrška u sprovođenju aktivnosti vršnjačke podrške na projektu
  • Učešće u finalnom događaju projekta

Volonterski rad će obuhvatati maksimum 12 sati nedeljnog angažmana, u periodu od 01. septembra 2021. do 30. novembra 2021.

Ukoliko ste zainteresovani, možete poslati CV i motivaciono pismo na email adresu office@psychosocialinnovation.net do 22. avgusta.

Tekst konkursa preuzet sa: https://psychosocialinnovation.net/2021/08/17/poziv-za-volontere/