Aktuelno

Šta su to meke veštine?

30.05.2022.

„Meke“ veštine su lične karakterne osobine ili kvaliteti koje svako od nas poseduje. One čine ono ko smo, uopšteno obuhvataju naše stavove, navike i način na koji komuniciramo sa drugim ljudima. One su mnogo manje opipljive nego „tvrde“ ili tehničke veštine, i za razliku od njih, „meke“ veštine se ne uče pohađanjem programa obuke.

Možete, međutim, da ih steknete kroz obrazovna, radna i životna iskustva, ali će biti potrebno da uložite napor. 

Primeri mekih veština:

 • Komunikacione veštine: Ljudi sa dobrim komunikacionim veštinama imaju sposobnost da prenesu informacije drugima usmeno ili pismeno.
 • Interpersonalne veštine: Posedovanje dobrih interpersonalnih veština znači da neko ne samo da ima sposobnost komuniciranja sa drugima već je voljan da sasluša ljude bez osuđivanja, da podeli ideje i da uskoči kada kolegama zatreba pomoć.
 • Veštine rešavanja problema i kritičkog mišljenja: Rešavanje problema je sposobnost da se identifikuje problem i da se dođe do mogućih rešenja. Veštine kritičkog mišljenja omogućuju vam da procenite svako moguće rešenje, koristeći logiku i rezonovanje, da utvrdite koje od njih će biti uspešnije. 
 • Veštine aktivnog slušanja: Dobri slušaoci ulažu napor da razumeju šta drugi govore, prekidajući ih samo onda kada je odgovarajuće da postave pitanja koja će pomoći da se razjasne date informacije.
 • Veštine aktivnog učenja: Aktivni učenici su voljni i sposobni da steknu znanja i da ih primene na svom radnom mestu.
 • Organizacione veštine: Oni koji imaju jake organizacione veštine znaju kako da sistematski pristupe svakom zadatku.
 • Veštine raspolaganja vremenom: Oni koji su dobri u raspolaganju svojim vremenom znaju kako da rasporede svoje zadatke kako bi završili projekte prema datim rokovima. Dobri su u određivanju prioriteta svog rada.
 • Timski igrač: Oni koji su timski igrači su kooperativni i mogu biti vođe ili učesnici, zavisi šta je neophodno u trenutnoj situaciji. Voljni su da podele odgovornost sa drugim članovima tima, bez obzira na to da li uzimaju zasluge za uspehe ili odgovornost za neuspehe.
 • Profesionalizam: Ovu karakteristiku je teško definisati, ali je veoma jasno kada nekom to nedostaje. To je verovatno ona osobina koju svaki poslodavac priželjkuje, bez obzira na to šta radite ili gde radite. Profesionalizam obuhvata mnoge stvari uključujući pojavljivanje na vreme, učtivost, biti generalno prijatan i koristan, odgovarajuće odevanje i preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke.
 • Veštine čitanja: Pojedinci sa jakim veštinama čitanja nemaju puno poteškoća u razumevanju sadržaja pisanog materijala.
 • Fleksibilnost i prilagodljivost: Ljudi koji su fleksibilni i prilagodljivi dobro reaguju na promene na svom poslu i u radnom okruženju. Imaju pozitivan stav moći–učiniti prema svemu što im se nađe na putu.

U zavisnosti od toga šta se u vašem zanimanju traži, poslodavci, takođe, od vas očekuju da imate određene karakterne crte. Samo pogledajte bilo kakve objave novih radnih mesta i videćete listu kvalifikacija koje uključuju ne samo tehničke veštine koje su vam potrebne za posao već i kvalitete poput „odlične komunikacijske veštine“, „organizacione veštine“, „timski igrač“, „sposobnost slušanja“.

Čak i ako imate tehničke veštine potrebne za posao, ako ne možete da dokažete da imate određene osobine, verovatno nećete dobiti posao. Uverite se da rezime liste vaših dostignuća pokazuje željene meke veštine i, takođe, nađite načina da razgovarate o njima tokom razgovora za posao.

Tekst preuzet sa: https://www.razvoj-karijere.com/sta-su-to-meke-vestine